pb.pl
0,2080 zł
-20,00% -0,0520 zł
Medcamp SA (MDP)

Informacje o spółce - MEDCAMP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w inwestycjach redeweloperskich. Jej misją jest dostarczanie projektów deweloperskich, przygotowanych do realizacji w oparciu o rewitalizowane nieruchomości. Zgodnie z nową strategią firmy, spółka zamierza wejść w nowy obszar działalności związany m.in. z biotechnologią.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jasielska 16A
Kod: 60-476
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6648000
Fax: +48 61 6648029
Internet: medcampsa.pl
Email: info@medcampsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Medcamp SA
Prezes: Ziarkowski Cezary
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 26 150 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Eureka Auditing sp. z o.o.
NIP: 7822089018
KRS: 0000276511
EKD: 70,11
Ticker GPW: MDP
ISIN: PLTCHPR00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 439 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 26 150 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 817 928
Liczba głosów na WZA: 26 150 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,91%
Kapitał akcyjny: 26 150 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 817 928
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,09%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Moonrock Enterprise SA 18 175 598 (69,51%) 18 175 598 (69,51%) 2018-08-14 BLU,
Banasiewicz Tomasz 1 830 500 (7,00%) 1 830 500 (7,00%) 2016-07-19 -
FR Finance SA 1 815 045 (6,94%) 1 815 045 (6,94%) 2018-03-29 -
Blumerang Investors SA 1 635 274 (6,25%) 1 635 274 (6,25%) 2018-08-14 -
INC SA WZA 1 361 511 (5,21%) 1 361 511 (5,21%) 2015-12-22 ICN, ART_1, EAP, DXD, INB, MRA, LPS, EPR, REM, ARI, CRC, MXP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-01-25 6 150 000
6 150 000,00
1,00 1,00 6 150 000
6 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-16
2007-11-16
zmiana firmy z T2 Investment SA na Medcamp SA 2016-01-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-17
seria B - subskrypcja prywatna 2016-07-14 20 000 000
32 200 000,00
1,00 1,61 26 150 000
26 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-06
seria C - subskrypcja prywatna 2019-06-28 100 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ziarkowski Cezary Prezes Zarządu 2015-12-22 BLUMERAN - Prezes Zarządu
INNOGEN - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dulnik Andrzej Sekretarz RN 2010-01-05 INWCONNE - Członek RN
BLUMERAN - Członek RN
ARENAPL - Członek RN
Kojat Dariusz Członek RN 2010-01-05 -
Kasprzyk Bogdan Członek RN 2010-01-05 INWCONNE - Członek RN
Koitka Mariusz Członek RN 2015-06-08 BLUMERAN - Przewodniczący RN
Banasiewicz Tomasz Członek RN 2015-12-23 -