pb.pl
129,0000 zł
1,18% 1,5000 zł
Buwog AG (BWO)

Wyniki finansowe - BUWOG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 78 453 79 804 80 595 82 410
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 200 736 46 062 116 625 46 761
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 183 603 35 237 87 376 31 282
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 148 016 30 516 66 606 22 775
Amortyzacja (tys. euro) 739 718 1 556 968
EBITDA (tys. euro) 201 475 46 780 118 181 47 729
Aktywa (tys. euro) 5 348 761 5 371 359 5 487 306 5 542 222
Kapitał własny (tys. euro)* 2 372 698 2 403 215 2 796 731 2 915 361
Liczba akcji (tys. szt.) 112 245,164 112 245,164 112 245,164 124 181,576
Zysk na akcję (euro) 1,319 0,272 0,593 0,183
Wartość księgowa na akcję (euro) 21,139 21,410 24,916 23,477
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10