1,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
UHY ECA SA (ECA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - UHYECA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 748 7 624 3 553 5 567
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 192 -6 -140 472
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 237 31 -100 914
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 -156 -51 769
Amortyzacja (tys. zł) 76 69 45 38
EBITDA (tys. zł) 268 63 -95 510
Aktywa (tys. zł) 18 448 17 434 17 703 20 240
Kapitał własny (tys. zł)* 11 827 11 440 11 416 12 395
Liczba akcji (tys. szt.) 5 187,526 5 187,526 5 187,526 5 187,526
Zysk na akcję (zł) 0,002 -0,030 -0,010 0,148
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,280 2,205 2,201 2,389
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej