2,8200 zł
0,00% 0,0000 zł
Trex. S. A. (TRX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TREX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 624 3 553 5 567 5 471
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 -140 472 777
Zysk (strata) brutto (tys.) 31 -100 914 737
Zysk (strata) netto (tys.)* -156 -51 769 427
Amortyzacja (tys.) 69 45 38 34
EBITDA (tys.) 63 -95 510 811
Aktywa (tys.) 17 434 17 703 20 240 18 565
Kapitał własny (tys.)* 11 440 11 416 12 395 12 347
Liczba akcji (tys. szt.) 5 187,526 5 187,526 5 187,526 5 187,526
Zysk na akcję (zł) -0,030 -0,010 0,148 0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,205 2,201 2,389 2,380
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej