26,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
easyCALL.pl SA (ECL)

Wyniki finansowe - EASYCALL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 665 2 721 2 593 363
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 90 -312 1
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 89 -315 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 89 -385 0
Amortyzacja (tys. zł) 11 13 8 0
EBITDA (tys. zł) 24 103 -304 1
Aktywa (tys. zł) 2 779 2 640 2 256 1 801
Kapitał własny (tys. zł)* 1 770 1 859 1 473 1 474
Liczba akcji (tys. szt.) 1 211,300 1 211,300 1 211,300 1 211,300
Zysk na akcję (zł) 0,012 0,073 -0,318 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,461 1,534 1,216 1,217
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej