pb.pl
0,4500 zł
9,76% 0,0400 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBSTYLE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 933 1 843 4 038 4 232
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 061 -1 473 -1 976 -1 028
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 999 -1 546 -1 270 -1 228
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 977 -1 515 -1 453 -1 180
Amortyzacja (tys. zł) 217 146 157 160
EBITDA (tys. zł) -844 -1 327 -1 819 -868
Aktywa (tys. zł) 5 059 5 240 9 059 9 297
Kapitał własny (tys. zł)* -1 874 -3 389 -4 636 -2 016
Liczba akcji (tys. szt.) 32 000,000 32 000,000 32 000,000 32 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,062 -0,047 -0,045 -0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,059 -0,106 -0,145 -0,063
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej