0,3550 zł
-1,93% -0,0070 zł
3R Games SA (3RG)

Wyniki finansowe - 3RGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 843 4 038 4 232 -4 232
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 473 -1 976 -1 028 341
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 546 -1 270 -1 228 207
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 515 -1 453 -1 180 -1 271
Amortyzacja (tys.) 146 157 160 159
EBITDA (tys.) -1 327 -1 819 -868 500
Aktywa (tys.) 5 240 9 059 9 297 7 302
Kapitał własny (tys.)* -3 389 -4 636 -2 016 -3 287
Liczba akcji (tys. szt.) 32 000,000 32 000,000 32 000,000 0,000
Zysk na akcję (zł) -0,047 -0,045 -0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,106 -0,145 -0,063
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej