Wyniki finansowe - ISIAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 126 501 103 15
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -157 128 -315 -315
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -193 92 -356 -346
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -193 92 -356 -346
Amortyzacja (tys. zł) 24 24 37 24
EBITDA (tys. zł) -133 152 -278 -291
Aktywa (tys. zł) 6 330 6 166 5 632 5 802
Kapitał własny (tys. zł)* 2 348 2 436 1 995 1 649
Liczba akcji (tys. szt.) 7 800,000 7 800,000 7 800,000 7 800,000
Zysk na akcję (zł) -0,025 0,012 -0,046 -0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,301 0,312 0,256 0,211
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej