0,8800 zł
-2,22% -0,0200 zł
Yellow Boson (YBS)

Wyniki finansowe - YELLOWBOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 501 103 15 10 016
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 128 -315 -315 458
Zysk (strata) brutto (tys.) 92 -356 -346 461
Zysk (strata) netto (tys.)* 92 -356 -346 461
Amortyzacja (tys.) 24 37 24 7
EBITDA (tys.) 152 -278 -291 465
Aktywa (tys.) 6 166 5 632 5 802 217 694
Kapitał własny (tys.)* 2 436 1 995 1 649 208 992
Liczba akcji (tys. szt.) 7 800,000 7 800,000 7 800,000 65 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,012 -0,046 -0,044 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,312 0,256 0,211 3,215
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej