1,2200 zł
-3,94% -0,0500 zł
Novavis Group SA (NVG)

Wyniki finansowe - NOVAVISGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 2 415 4 164
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -187 0 136 -1 981
Zysk (strata) brutto (tys.) -183 0 -1 838 -11 436
Zysk (strata) netto (tys.)* -185 0 -1 587 -8 465
Amortyzacja (tys.) 6 0 0 0
EBITDA (tys.) -181 0 136 -1 981
Aktywa (tys.) 5 982 56 917 56 166 43 534
Kapitał własny (tys.)* 5 171 43 417 41 987 30 492
Liczba akcji (tys. szt.) 7 641,000 35 015,285 35 015,285 35 015,285
Zysk na akcję (zł) -0,024 0,000 -0,045 -0,242
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,677 1,240 1,199 0,871
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej