1,3750 zł
4,17% 0,0550 zł
Novavis Group SA (NVG)

Wyniki finansowe - NOVAVISGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 981 743 335 92
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 463 -299 -1 230 -640
Zysk (strata) brutto (tys.) 725 -283 -1 249 -587
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 124 -758 -741 -468
Amortyzacja (tys.) 0 14 11 14
EBITDA (tys.) 463 -285 -1 219 -626
Aktywa (tys.) 9 089 7 435 5 700 5 082
Kapitał własny (tys.)* 1 207 450 -292 -762
Liczba akcji (tys. szt.) 35 015,285 35 015,285 35 015,285 35 015,285
Zysk na akcję (zł) 0,032 -0,022 -0,021 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,034 0,013 -0,008 -0,022
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej