pb.pl

wycofanie z giełdy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr54/2010
Data sporządzenia:2010-08-30
Skrócona nazwa emitenta
WSIP
Temat
Zniesienie dematerializacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2010 r. Spółce doręczona została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 sierpnia 2010 r. dotycząca udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego zniesienie dematerializacji akcji Spółki nastąpi z dniem 2 września 2010 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że z dniem 2 września 2010 r. WSIP S.A. zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SA
(pełna nazwa emitenta)
WSIPMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie136
(ulica)(numer)
022 576 25 00022 576 25 09
(telefon)(fax)
relacje_inwestorskie@wsip.com.plwww.wsip.com.pl
(e-mail)(www)
525-000-35-74000178488
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-08-30Grażyna ChojnowskaCzłonek Zarządu
2010-08-30Karol ŻbikowskiCzłonek Zarządu