pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 873,78 PLN 0,00 1,54 -25,78 -26,58 -29,01 -27,32 2020-03-27
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 190,87 EUR 0,00 -0,62 -30,13 -29,68 -33,33 -35,07 2020-03-27 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 206,96 USD 0,00 -2,00 -30,43 -30,69 -35,91 -35,62 2020-03-27 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 676,81 PLN 0,00 -0,55 -24,90 -19,45 -23,78 0,00 2020-03-27 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 147,84 EUR 0,00 -2,67 -29,30 -22,86 -28,42 0,00 2020-03-27 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 160,31 USD 0,00 -4,02 -29,60 -23,96 -31,19 0,00 2020-03-27 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 95,89 PLN 2,36 0,46 -19,84 -23,35 -27,09 0,00 2020-03-26
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 103,44 PLN -0,08 0,02 -0,90 0,09 1,09 0,00 2020-03-26 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 455,06 PLN 0,00 -1,04 -1,89 -0,93 -2,37 9,87 2020-03-27
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 317,84 EUR 0,00 -3,14 -7,64 -5,12 -8,32 -1,78 2020-03-27 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 344,64 USD 0,00 -4,48 -8,04 -6,48 -11,87 -2,79 2020-03-27 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 128,35 PLN -0,06 -0,39 -0,89 0,27 1,77 11,58 2020-03-26
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 91,92 PLN 0,92 -0,05 -7,39 -7,37 -9,98 0,00 2020-03-26
AGRO Global Markets (AGRO FIO) 107,98 PLN -0,53 -0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 106,08 PLN 0,12 0,49 -1,29 -0,92 1,16 0,00 2020-03-26 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 104,01 PLN -0,07 0,33 -0,45 0,08 1,04 0,00 2020-03-26 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 65,67 PLN 2,04 -0,18 -16,99 -24,77 -31,29 0,00 2020-03-26 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 74,75 PLN 1,31 -0,27 -12,00 -17,30 -22,31 0,00 2020-03-26 -
ALFA SFIO 3,17 PLN 0,00 -0,63 -0,31 1,28 3,59 17,41 2020-03-27
ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) 45,19 PLN 1,78 -0,59 -26,17 -27,85 -34,11 -47,07 2020-03-26
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) 74,01 PLN 0,33 2,12 -12,23 -15,12 -17,98 0,00 2020-03-26 -
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) 62,93 PLN 0,33 1,35 -15,43 -22,19 -27,36 0,00 2020-03-26 -
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) 93,70 PLN 0,66 0,11 -7,26 -6,90 -6,35 0,00 2020-03-26 -
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) 88,78 PLN 0,01 1,27 -8,59 -8,97 -8,92 0,00 2020-03-26 -
ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) 59,08 PLN 1,48 4,27 -10,80 -11,97 -12,80 -28,09 2020-03-26
ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) 104,15 PLN 1,06 3,19 -2,59 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) 109,29 PLN 0,05 0,04 -0,48 0,13 1,18 0,00 2020-03-26
ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) 105,85 PLN 0,47 0,84 -1,64 -2,05 -2,10 -3,88 2020-03-26
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 95,40 PLN 0,68 1,78 -4,81 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) 91,02 PLN 0,97 2,24 -7,61 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) 56,83 PLN 3,20 0,05 -23,50 -33,31 -40,78 -51,46 2020-03-26
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 100,08 PLN -0,73 6,07 -21,00 -18,11 -18,37 -13,23 2020-03-26
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 93,52 PLN 1,39 -0,77 -23,41 -19,32 -26,39 -26,27 2020-03-26
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 74,85 PLN 0,86 10,46 -18,86 -17,54 -21,81 0,00 2020-03-26 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 79,90 PLN 0,92 -0,50 -15,39 -14,82 -18,93 -29,49 2020-03-26
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 103,98 PLN -2,34 16,79 -16,06 -8,13 -12,09 0,00 2020-03-26 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 105,75 PLN 0,27 -0,23 -7,80 -6,59 -1,19 0,00 2020-03-26
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 84,58 PLN 2,75 5,32 -18,37 -15,77 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 108,85 PLN 0,30 1,50 -16,67 -12,86 -7,88 0,00 2020-03-26
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 98,64 PLN -0,77 10,03 -18,69 -11,94 -7,17 0,00 2020-03-26
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 79,09 PLN -1,74 16,57 -24,34 -27,32 -31,02 0,00 2020-03-26 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 101,13 PLN 0,56 2,07 -13,03 -10,75 -9,91 0,00 2020-03-26
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 74,58 PLN 6,76 3,11 -26,11 -28,65 -32,76 0,00 2020-03-26 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 155,34 PLN -0,05 0,09 -2,03 -1,23 0,17 4,91 2020-03-26
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) 153,39 PLN -0,05 0,10 -2,02 -1,20 -1,71 0,00 2020-03-26 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 92,76 PLN -1,47 11,81 -27,76 -23,74 -22,25 0,00 2020-03-26
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 102,09 PLN 0,76 1,44 -8,97 -7,11 -5,41 -2,33 2020-03-26
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 97,89 PLN 0,75 1,44 -8,95 -6,98 -5,14 0,00 2020-03-26 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,91 PLN 0,08 -0,73 -3,02 -2,07 -1,20 4,82 2020-03-26
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 166,86 PLN 0,08 -0,71 -2,98 -3,68 -2,59 3,45 2020-03-26 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 156,43 PLN 0,08 -0,72 -2,98 -4,71 -3,63 -3,02 2020-03-26 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 105,84 PLN 0,08 -2,60 -9,59 -8,62 -7,53 0,00 2020-03-26 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 84,57 PLN 3,31 3,61 -17,50 -15,35 -12,61 0,00 2020-03-26 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 97,01 PLN 1,91 6,15 -15,03 -10,79 -7,64 0,00 2020-03-26 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 97,75 PLN 1,92 6,17 -14,98 -10,49 -6,99 0,00 2020-03-26 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 97,75 PLN 1,92 6,17 -14,98 -10,49 -6,99 0,00 2020-03-26 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 104,11 PLN 1,05 3,64 -3,46 -1,80 1,96 0,00 2020-03-26
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 103,87 PLN 1,05 3,66 -3,41 -2,30 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 100,14 PLN 3,00 3,98 -14,23 -12,91 -10,04 0,00 2020-03-26 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 99,73 PLN 1,92 3,39 -10,57 -8,76 -7,55 0,00 2020-03-26
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 96,56 PLN 0,53 1,40 -3,03 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 91,99 PLN 0,98 1,56 -6,83 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 86,58 PLN 1,45 1,76 -11,05 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 86,81 PLN 1,45 1,78 -10,99 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 82,94 PLN 1,69 1,92 -14,22 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 82,93 PLN 1,68 1,90 -14,12 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 83,12 PLN 1,74 1,96 -13,89 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 82,83 PLN 1,77 1,98 -13,65 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 150,42 PLN 0,06 1,46 1,29 1,72 3,85 8,54 2020-03-26
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 66,61 PLN 1,74 -1,46 -21,28 -24,67 -29,82 -31,49 2020-03-26
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 113,21 PLN 0,54 0,35 -7,51 -7,86 -9,11 -14,41 2020-03-26
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 65,23 PLN -0,02 -0,08 -37,47 -37,97 -36,48 0,00 2020-03-26 -
Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) 65,25 PLN -0,02 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) 65,25 PLN -0,02 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 73,37 PLN -0,58 8,14 -17,44 -21,61 -22,24 0,00 2020-03-26 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 102,86 PLN -0,02 0,17 -0,49 0,26 1,28 0,00 2020-03-26 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 91,77 PLN 0,17 -3,86 -14,89 -13,87 -12,11 0,00 2020-03-26
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 106,95 PLN 0,29 0,52 -12,09 -9,33 -4,65 0,00 2020-03-26
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 122,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,30 -0,02 6,45 2020-03-27 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) 109,27 PLN 0,00 0,00 0,00 0,34 -0,39 4,38 2020-03-27 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,10 PLN 0,00 0,00 0,00 2,90 5,28 -5,12 2020-03-27 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 97,46 PLN 1,90 8,53 -19,11 -16,37 -15,67 0,00 2020-03-26 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 101,12 PLN 0,72 0,41 -8,74 -7,24 -5,29 0,00 2020-03-26 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 90,01 PLN 1,61 4,83 -16,22 -14,40 -12,30 0,00 2020-03-26
Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 93,94 PLN 1,98 14,53 -20,99 -18,74 -13,27 0,00 2020-03-27
Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 118,37 PLN 5,92 8,59 -16,31 -12,47 -8,55 0,00 2020-03-27
Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 72,87 PLN 2,74 5,53 -23,54 -32,49 -35,74 0,00 2020-03-27
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 110,57 PLN -0,02 0,08 -0,30 0,47 1,32 7,99 2020-03-26
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 100,01 PLN 0,38 1,19 -0,18 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) 99,84 PLN 2,82 8,13 -0,35 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) 98,88 PLN 1,95 8,15 -1,31 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 97,55 PLN 0,88 3,79 -6,74 -3,36 0,67 0,00 2020-03-26 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 111,29 PLN 1,39 9,71 -10,54 -9,32 -7,60 -7,51 2020-03-26
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) 106,99 PLN 0,01 -0,22 -2,18 -0,84 0,59 0,00 2020-03-26 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 130,58 PLN 0,38 -0,24 -5,58 -4,22 -2,29 7,94 2020-03-26
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 63,71 PLN 1,85 12,60 -19,11 -15,17 -16,64 0,00 2020-03-26 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 94,07 PLN 2,64 9,45 -22,14 -20,33 -18,43 0,00 2020-03-26 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) 167,04 PLN 0,28 1,25 -4,02 -1,75 -0,44 -2,14 2020-03-26
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 112,71 PLN 1,16 0,54 -21,90 -17,15 -16,81 -28,66 2020-03-26
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) 183,77 PLN -0,06 0,11 -0,05 0,64 1,50 5,06 2020-03-26
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 127,08 PLN 0,71 2,45 -20,32 -12,67 -8,09 -10,75 2020-03-26 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 246,72 PLN 0,01 1,74 1,14 2,14 4,21 9,23 2020-03-26
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 160,69 PLN 0,30 2,63 0,63 2,46 4,81 16,11 2020-03-26
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 83,60 PLN 1,47 3,07 -14,66 -14,64 -14,89 -33,13 2020-03-26
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 350,18 PLN 2,54 4,24 -20,88 -22,40 -23,94 -22,69 2020-03-26
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,49 PLN 0,22 0,27 -0,29 0,61 1,72 0,00 2020-03-26
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 98,73 PLN 2,33 2,75 -20,88 -22,81 -26,56 -23,05 2020-03-26
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 247,63 PLN 0,77 1,93 -7,62 -8,01 -8,39 -10,18 2020-03-26
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 107,42 PLN 1,27 2,42 -11,71 -12,30 -13,06 -13,56 2020-03-26
Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) 9,64 PLN 0,52 1,47 -3,70 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) 9,25 PLN 0,87 1,98 -7,04 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) 8,84 PLN 1,26 2,43 -10,53 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) 8,84 PLN 1,26 2,31 -10,44 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) 8,47 PLN 1,56 2,79 -13,48 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) 8,53 PLN 1,55 2,77 -13,31 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) 8,55 PLN 1,66 2,89 -13,20 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) 8,49 PLN 1,55 2,54 -13,89 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Akcji (AXA FIO) 84,11 PLN 2,65 0,77 -22,51 -25,06 -26,30 -29,53 2020-03-26
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 96,25 PLN 0,90 7,45 -15,58 -8,87 -5,96 0,00 2020-03-26 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 80,88 PLN 2,06 11,56 -25,52 -18,73 -16,85 0,00 2020-03-26 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 94,93 PLN 0,95 -1,25 -23,76 -20,05 -25,60 -14,08 2020-03-26
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 84,86 PLN 1,76 10,39 -11,53 -9,86 -10,64 0,00 2020-03-26 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,16 PLN 0,79 -1,37 -7,53 -5,18 -2,32 0,00 2020-03-26 -
AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) 98,30 PLN 0,77 1,39 -4,04 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) 95,56 PLN 1,23 1,71 -7,34 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) 94,75 PLN 1,49 2,18 -8,46 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) 93,44 PLN 1,81 2,53 -9,99 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) 92,91 PLN 1,93 2,74 -10,62 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) 92,46 PLN 2,02 2,81 -11,18 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) 92,41 PLN 2,12 2,91 -11,52 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) 92,43 PLN 2,19 2,88 -11,59 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 102,29 PLN 0,25 -0,43 -0,93 4,02 7,45 0,00 2020-03-26 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 87,33 PLN 1,91 4,46 -16,33 -12,30 -9,12 0,00 2020-03-26 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 95,37 PLN 0,33 -0,48 -8,23 -6,95 -3,74 0,00 2020-03-26 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 100,86 PLN 1,32 6,15 -14,04 -8,72 -6,12 -13,84 2020-03-26
AXA Obligacji (AXA FIO) 144,52 PLN 0,15 1,19 0,69 1,48 3,92 10,15 2020-03-26
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,02 PLN 0,01 -0,29 -2,09 -1,38 -0,48 5,00 2020-03-26
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) 127,78 PLN -0,04 0,09 -0,07 0,50 1,44 8,58 2020-03-26
AXA Selective Equity (AXA FIO) 163,65 PLN 2,72 11,28 -15,86 -3,09 5,40 11,60 2020-03-26
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 95,04 PLN 2,85 0,88 -22,82 -22,97 -22,79 -20,73 2020-03-26
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 89,42 PLN 1,37 6,36 -13,07 -16,60 -21,40 -26,90 2020-03-26
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 39,68 PLN 1,02 -3,41 -24,63 -23,10 0,00 0,00 2020-03-26 -
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 23,93 PLN 5,37 -1,03 -45,28 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 521,76 PLN -2,21 1,23 24,22 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 25,40 PLN 3,46 1,52 -22,94 -31,67 -34,30 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 104,49 PLN 0,74 2,12 -2,78 -1,06 0,29 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) 57,33 PLN 1,76 0,74 -18,02 -19,32 -24,79 -47,18 2020-03-26 -
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 111,48 PLN -0,09 0,50 -0,91 0,36 0,55 0,00 2020-03-26
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 81,76 PLN 2,84 1,30 -22,67 -25,84 -29,49 0,00 2020-03-26
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 99,43 PLN 3,21 11,17 -19,92 -17,81 -15,84 0,00 2020-03-26
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 98,60 PLN 2,18 5,87 -9,38 -8,00 -6,01 0,00 2020-03-26
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 108,08 PLN 0,08 0,49 -0,84 0,19 1,50 0,00 2020-03-26
BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) 106,64 PLN 0,03 -0,14 -3,45 -2,49 -1,96 1,63 2020-03-26 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 121,52 PLN 0,01 -0,15 -0,43 0,55 1,76 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 85,82 PLN 1,42 -0,05 -22,50 -12,09 -12,58 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 113,04 PLN 0,56 2,43 -0,34 1,63 4,27 0,00 2020-03-26
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) 94,05 PLN 1,04 4,94 -7,14 -1,31 -1,47 -8,23 2020-03-26 -
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,48 PLN 0,53 1,07 -5,29 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,02 PLN 1,01 1,69 -9,35 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 8,55 PLN 1,54 2,15 -13,46 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 8,59 PLN 1,42 2,02 -13,23 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 8,31 PLN 1,71 2,21 -15,55 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 8,31 PLN 1,84 2,21 -15,29 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 8,33 PLN 1,83 2,08 -15,00 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 8,46 PLN 1,56 0,59 -13,59 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 100,72 PLN 0,95 0,50 -8,22 -8,62 -8,99 0,00 2020-03-26
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 106,34 PLN -0,02 0,17 -0,73 -0,18 0,31 3,34 2020-03-26
BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) 103,57 PLN 1,61 8,71 -8,68 -6,92 -3,21 0,00 2020-03-26 -
BNPP Akcji (BNPP FIO) 104,90 PLN 2,37 0,46 -21,97 -25,14 -28,42 -24,47 2020-03-26
BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) 136,09 PLN 0,13 0,87 0,24 1,66 4,16 10,25 2020-03-26
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) 132,18 PLN 0,86 0,11 -8,04 -8,84 -9,44 -7,65 2020-03-26
BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) 101,77 PLN 0,74 -0,53 1,73 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) 102,90 PLN 1,22 -0,86 2,85 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) 103,66 PLN 1,50 -1,04 3,60 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) 104,18 PLN 1,80 -1,25 4,14 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) 104,96 PLN 2,16 -1,49 4,92 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) 104,99 PLN 2,17 -1,50 4,95 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) 104,77 PLN 2,07 -1,44 4,73 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) 104,87 PLN 2,18 -1,52 4,86 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
BPS Akcji (BPS FIO) 62,60 PLN 2,49 -0,32 -21,62 -30,37 -36,91 -39,60 2020-03-26
BPS Dłużny (BPS SFIO) 1 154,70 PLN 0,17 0,55 -0,72 -4,29 -0,08 8,10 2020-03-26 -
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 138,50 PLN 0,07 -0,14 -0,65 -1,03 0,61 8,95 2020-03-26 -
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) 612,80 PLN 1,27 -1,71 -20,66 -19,72 -27,08 0,00 2020-03-26 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 145,64 PLN 0,13 0,57 0,61 1,27 3,61 10,21 2020-03-26 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 207,24 PLN -0,00 -0,52 -1,77 -1,05 4,89 11,80 2020-03-26
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 062,28 PLN 0,37 0,22 -0,19 1,07 2,52 0,00 2020-03-26 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 103,66 PLN 0,57 0,13 -6,09 -8,99 -10,90 -10,33 2020-03-26
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 207,64 PLN 1,53 4,99 -7,26 0,66 7,60 0,00 2020-03-26
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 131,24 PLN 0,98 6,94 -2,95 7,17 16,18 0,00 2020-03-26 -
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 118,66 PLN 0,30 3,37 2,08 5,63 0,00 0,00 2020-03-26 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 90,19 PLN 5,78 12,50 -15,08 -15,79 -13,18 0,00 2020-03-26 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 127,77 PLN 5,39 11,60 -11,56 -4,22 -4,19 0,00 2020-03-26 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) 112,06 PLN -0,03 0,58 -0,58 -0,34 1,47 0,00 2020-03-26 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 71,53 PLN 1,78 6,71 -21,76 -20,11 -18,90 -18,25 2020-03-26
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 97,69 PLN 2,69 2,76 -20,70 -23,82 -26,18 -7,58 2020-03-26
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 163,09 PLN 1,75 2,55 -13,54 -15,22 -15,90 -4,46 2020-03-26
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 133,31 PLN 0,01 0,17 -1,02 -0,05 1,07 3,83 2020-03-26
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 241,32 PLN 0,98 2,06 -5,98 -6,20 -5,46 4,47 2020-03-26
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 9,05 PLN 0,78 3,67 -23,04 -24,65 -31,23 -31,13 2020-03-26
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 7,69 PLN 0,00 -0,77 -18,54 -27,45 -33,07 -32,07 2020-03-26 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,08 PLN -0,09 0,00 -1,42 -2,64 -3,82 -3,82 2020-03-26
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 95,11 PLN 0,88 1,34 -7,31 -5,69 -6,53 0,00 2020-03-26 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 106,64 PLN -0,14 -0,49 -0,29 1,70 3,33 0,00 2020-03-26 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 104,59 PLN -0,09 -0,32 -0,56 0,73 1,89 0,00 2020-03-26 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,74 PLN 0,00 0,55 0,63 1,03 1,92 8,52 2020-03-27
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 48,01 PLN 0,19 0,61 -3,96 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 46,31 PLN 0,30 0,70 -6,80 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 44,18 PLN 0,61 1,75 -10,73 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 43,36 PLN 0,79 2,12 -12,10 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 40,87 PLN 1,06 2,97 -15,03 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 40,24 PLN 1,00 3,68 -16,29 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 39,74 PLN 1,20 3,33 -17,43 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 40,77 PLN 1,19 3,85 -15,73 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 268,79 PLN 1,87 4,71 -20,20 -23,15 -24,48 -29,77 2020-03-26
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 92,53 PLN 3,22 10,64 -14,92 -18,83 -23,77 0,00 2020-03-26
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 978,04 PLN 0,00 -24,08 -24,08 -8,89 -5,30 0,00 2020-03-27
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 93,45 PLN 5,12 7,97 -15,41 -11,14 -13,32 0,00 2020-03-26
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 87,53 PLN 2,49 7,64 -20,25 -17,70 -16,77 0,00 2020-03-26 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 98,54 PLN 2,44 3,68 -12,49 -10,35 -8,48 0,00 2020-03-26
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 50,27 PLN 3,20 18,45 -31,92 -40,54 -49,58 0,00 2020-03-26 -
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 279,67 PLN -0,03 0,24 -0,43 0,39 1,36 7,57 2020-03-26
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 90,53 PLN 1,65 7,93 -12,59 -9,04 -6,52 0,00 2020-03-26 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 96,10 PLN 0,92 5,19 -19,72 -12,15 -7,47 0,00 2020-03-26 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 82,85 PLN 5,06 13,35 -25,57 -27,31 -25,81 0,00 2020-03-26
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 304,87 PLN -0,06 0,93 1,02 1,96 4,61 7,71 2020-03-26
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 90,25 PLN 1,48 19,58 -25,81 -21,03 -17,35 0,00 2020-03-26
Esaliens Senior FIO 274,10 PLN 0,43 1,01 -6,06 -4,31 -4,15 -6,89 2020-03-26
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 92,84 PLN 0,75 1,59 -8,46 -7,31 -6,60 -10,17 2020-03-26
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 179,24 PLN 1,41 3,60 -15,08 -15,22 -14,48 -27,68 2020-03-26
First Private Equity FIZ AN 972,42 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,69 1,11 0,00 2020-03-27 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 112,66 PLN 0,37 1,00 -0,98 0,51 3,62 0,00 2020-03-26
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 83,03 PLN 2,04 3,49 -18,35 -19,10 -19,22 0,00 2020-03-26
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 102,05 PLN 1,79 4,33 -6,97 -6,18 -2,99 0,00 2020-03-26
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 101,83 PLN 0,00 0,00 0,08 1,02 -2,42 0,00 2020-03-27
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 399,82 PLN 0,51 0,97 -3,69 -2,35 -0,33 79,78 2020-03-26 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 260,12 PLN -0,04 -0,14 -1,44 -0,40 0,72 10,57 2020-03-26
GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) 260,12 PLN -0,04 -0,14 -1,44 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 68,63 PLN 1,10 -0,42 -20,65 -16,77 -21,46 -18,48 2020-03-26
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) 68,63 PLN 1,10 -0,42 -20,65 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 65,16 PLN 2,40 -0,02 -21,14 -25,97 -29,66 -29,22 2020-03-26
GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) 65,16 PLN 2,40 -0,02 -21,14 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,66 PLN 0,03 -0,30 -1,44 0,38 0,08 10,35 2020-03-26
GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) 141,66 PLN 0,03 -0,30 -1,44 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 246,29 PLN 0,05 0,58 -1,34 -0,17 1,40 8,59 2020-03-26
GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) 246,29 PLN 0,05 0,58 -1,34 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
GAMMA Plus (GAMMA FIO) 193,53 PLN -0,01 -0,22 -1,48 -0,50 0,45 8,92 2020-03-26
GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) 193,53 PLN -0,01 -0,22 -1,48 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 233,21 PLN 0,74 0,40 -7,75 -9,22 -9,87 -6,34 2020-03-26
GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) 233,21 PLN 0,74 0,40 -7,75 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) 78,89 PLN 0,95 -2,40 -21,14 -14,82 -18,21 -18,81 2020-03-27
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 80,76 PLN 1,61 -1,39 -20,86 -22,35 -23,38 -17,64 2020-03-27
Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 95,95 PLN 0,25 2,93 -23,02 -23,71 -22,19 -9,23 2020-03-27
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 39,78 PLN -1,68 0,28 -16,08 -15,83 -12,19 -47,57 2020-03-27 -
Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) 114,10 PLN 4,76 9,84 -8,08 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) 105,83 PLN 0,18 5,32 -14,25 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 111,41 PLN -0,03 -0,28 -2,48 -0,85 1,24 0,00 2020-03-27
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) 42,91 USD 0,05 -0,44 -1,63 -0,07 1,88 7,25 2020-03-27 -
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) 1 182,12 EUR -0,04 -1,11 -1,53 -1,48 -1,37 0,24 2020-03-27 -
Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 122,31 PLN 2,94 10,63 -8,83 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) 155,02 PLN 1,27 -1,90 -19,75 -25,45 -27,43 -25,98 2020-03-27
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 225,55 PLN 0,01 0,03 -2,29 -0,70 1,78 11,56 2020-03-27
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) 368,94 PLN 0,09 1,53 -2,03 0,67 4,48 9,92 2020-03-27
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) 286,88 PLN 0,83 0,37 -14,52 -15,23 -13,39 -8,66 2020-03-27
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) 162,64 PLN 0,27 2,18 -3,40 -1,12 3,97 7,07 2020-03-27
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) 99,09 PLN 0,23 4,47 -12,74 -8,72 -0,31 0,00 2020-03-27 -
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 193,76 PLN -0,40 1,51 -3,14 -3,77 4,16 -4,56 2020-03-27 -
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 124,39 PLN 0,00 -1,22 -1,54 -0,29 0,62 9,44 2020-03-27
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) 1 781,33 PLN 0,01 -2,08 -2,74 -1,52 -0,61 8,74 2020-03-27
Generali Regularna Wypłata FIZ 110,16 PLN 0,00 0,00 0,19 1,91 4,91 0,00 2018-05-07 -
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) 171,76 PLN 0,42 0,82 -7,98 -7,67 -5,50 -0,65 2020-03-27
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 123,14 PLN -0,16 5,89 -3,14 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 100,97 PLN 0,03 1,03 -0,51 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 90,45 PLN 0,86 1,44 -7,91 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 89,32 PLN 1,02 1,43 -9,73 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 87,11 PLN 1,27 1,60 -11,47 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 86,53 PLN 1,36 1,61 -11,85 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 86,15 PLN 1,40 1,62 -12,22 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 83,11 PLN 1,45 1,60 -12,58 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 100,63 PLN 0,01 0,34 -0,11 0,00 0,00 0,00 2020-03-27 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 85,57 PLN 1,13 3,01 -12,71 -13,72 -13,30 -14,78 2020-03-26 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 108,29 PLN 0,18 -0,19 -0,77 0,76 2,77 8,18 2020-03-26
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 95,47 PLN 0,60 1,98 -6,72 -6,30 -4,29 -5,11 2020-03-26
inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) 74,27 PLN 1,80 5,60 -21,13 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 69,38 PLN 2,65 0,43 -21,21 -27,31 -30,50 0,00 2020-03-26 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 90,19 PLN 4,28 9,56 -15,38 -12,77 -9,16 0,00 2020-03-26 -
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) 79,33 PLN 2,97 6,87 -18,02 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 80,19 PLN 2,78 10,91 -15,01 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 102,44 PLN 0,02 0,17 0,01 0,65 1,43 0,00 2020-03-26 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 108,19 PLN 0,01 1,45 1,44 2,47 5,48 0,00 2020-03-26 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 112,65 PLN 0,42 1,94 0,80 2,08 7,78 0,00 2020-03-26 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 100,05 PLN 2,05 7,85 -13,15 -8,92 -3,59 0,00 2020-03-26 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -16,63 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2020-03-27 -
Investor Akcji (Investor FIO) 254,56 PLN 3,52 5,26 -17,61 -12,00 -9,69 0,00 2020-03-26
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 69,39 PLN 1,34 9,50 -19,04 -17,44 -18,10 0,00 2020-03-26
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 423,83 PLN 3,02 5,34 -14,62 -8,52 -6,20 7,28 2020-03-26
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 119,73 PLN 3,64 7,91 -15,04 -7,16 -3,84 19,73 2020-03-26
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 147,32 PLN 7,20 16,21 -29,55 -25,52 -17,36 1,26 2020-03-26 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,81 PLN -0,02 -0,02 -2,27 -1,04 0,51 0,00 2020-03-26 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 72,48 PLN 0,76 9,57 -19,15 -16,21 -14,32 -0,17 2020-03-26 -
Investor CEE FIZ 471,51 PLN 0,00 0,00 -3,50 -4,64 -1,96 0,00 2020-03-27
Investor Dochodowy (Investor SFIO) 135,98 PLN -0,01 0,40 -1,13 -0,29 0,64 5,49 2020-03-26
Investor FIZ 950,20 PLN 0,00 0,00 -1,86 -0,86 0,67 0,00 2020-03-27 -
Investor Gold FIZ 1 632,70 PLN 0,00 0,00 -1,48 0,40 13,41 0,00 2020-03-27
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 161,68 PLN 0,58 10,26 -2,24 3,82 16,78 8,28 2020-03-26
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 215,52 PLN 1,22 4,25 -12,34 -10,00 -9,79 0,79 2020-03-26
Investor Niemcy (Investor SFIO) 162,38 PLN 0,30 18,07 -24,84 -22,21 -18,94 0,00 2020-03-26
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 143,30 PLN 4,63 12,51 -11,14 3,58 8,70 80,55 2020-03-26 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 350,94 PLN 0,09 1,24 -0,79 0,42 3,59 13,96 2020-03-26
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 97,60 PLN 0,95 3,36 -7,84 -7,10 -5,37 0,00 2020-03-26
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,40 PLN 1,26 4,05 -3,87 -3,25 -0,55 0,00 2020-03-26 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 256,21 PLN -0,02 -0,01 -2,03 -0,80 0,68 9,86 2020-03-26
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 97,24 PLN 0,55 1,55 -3,46 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 91,71 PLN 0,92 1,64 -7,70 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 89,05 PLN 1,16 1,83 -9,66 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 86,75 PLN 1,33 1,94 -11,57 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 86,02 PLN 1,47 2,13 -12,33 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 85,42 PLN 1,59 2,35 -13,04 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 85,24 PLN 1,71 2,35 -12,85 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 88,40 PLN 1,70 2,15 -9,13 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 134,24 PLN 0,73 14,76 -21,49 -20,44 -9,54 15,84 2020-03-26 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 67,10 PLN 3,07 8,80 -28,36 -26,41 -20,42 -11,61 2020-03-26 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 242,77 PLN 0,97 2,08 -16,04 -13,86 -11,77 -0,09 2020-03-26
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 48,13 PLN 1,73 3,59 -13,87 -11,25 -10,21 -1,35 2020-03-26
Investor Turcja (Investor SFIO) 94,39 PLN 0,56 6,37 -18,19 -20,14 -14,37 -50,99 2020-03-26 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 37,25 PLN 1,80 4,37 -4,61 0,65 3,85 30,29 2020-03-26
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 618,79 PLN 2,89 6,28 -9,20 -1,46 2,02 41,77 2020-03-26
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 102,77 PLN 2,67 0,69 -21,27 -22,73 -24,52 -23,43 2020-03-26
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 109,29 PLN 0,00 0,00 0,65 4,16 7,29 0,00 2020-03-27 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 118,94 PLN 0,46 3,46 -0,89 0,29 2,87 0,00 2020-03-26
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 131,28 PLN 1,09 1,59 -8,83 -8,27 -7,08 0,00 2020-03-26 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 106,38 PLN 0,00 0,00 -1,28 4,93 7,68 0,00 2020-03-27 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 128,61 PLN 3,41 9,74 -12,16 -3,93 -3,40 0,00 2020-03-26
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) 119,07 PLN -0,36 0,22 -1,22 0,08 1,50 10,31 2020-03-26
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 112,04 PLN 1,03 -3,53 -25,11 -24,14 -31,61 -23,20 2020-03-26
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 137,93 PLN 0,65 2,83 -2,36 -0,34 2,09 13,42 2020-03-26
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 104,23 PLN 0,02 0,01 -0,50 0,16 0,63 0,00 2020-03-26 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 135,81 PLN 0,02 0,43 -10,01 -9,91 -8,93 0,00 2020-03-26 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 108,77 PLN -2,15 0,63 20,88 35,27 38,40 9,71 2020-03-26 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 109,99 PLN 1,82 2,28 -12,67 -12,30 -12,06 0,00 2020-03-26 -
Lumen Medycyny i Innowacji FIZ 121,06 PLN 0,00 0,00 -4,78 5,08 16,82 0,00 2020-03-27 -
Lumen Polskie Perły FIZ 41,91 PLN 0,00 0,00 -15,09 -33,40 -53,58 -62,64 2020-03-27 -
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 75,90 PLN 2,25 0,41 -20,96 -24,44 -26,89 0,00 2020-03-26 -
mBank Multiasset (mBank FIO) 82,81 PLN 1,25 6,13 -10,68 -9,20 0,00 0,00 2020-03-26 -
mBank Obligacji (mBank FIO) 115,08 PLN 0,11 1,82 0,17 1,55 0,00 0,00 2020-03-26 -
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 106,89 PLN 0,16 0,31 -1,23 -0,16 0,00 0,00 2020-03-26 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 11,28 PLN 1,71 0,80 -17,96 -24,80 -27,83 -32,25 2020-03-26
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 11,10 PLN 3,84 8,08 -17,47 -17,41 -16,60 -2,12 2020-03-26
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,64 USD 4,35 9,09 -22,35 -21,19 -24,79 -13,73 2020-03-26 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 6,07 PLN 6,30 13,25 -35,22 -35,49 -36,11 0,00 2020-03-26 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,08 PLN 2,23 7,92 -16,49 -13,25 -15,58 -8,03 2020-03-26
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,40 USD 2,56 9,09 -21,31 -17,24 -23,57 -18,92 2020-03-26 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 8,93 PLN 2,17 11,21 -20,90 -16,39 -11,58 0,00 2020-03-26 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 7,41 PLN 1,65 8,18 -23,84 -28,41 -27,07 0,00 2020-03-26 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,08 PLN 0,57 1,29 -17,87 -6,84 -11,83 -6,35 2020-03-26
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 5,81 PLN 2,11 6,22 -24,45 -27,47 -24,74 -32,05 2020-03-26
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 4,44 PLN 1,83 0,91 -15,59 -18,08 -26,37 -29,64 2020-03-26
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,09 PLN 3,05 8,41 -16,09 -16,19 -12,90 1,43 2020-03-26
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,69 USD 3,68 9,74 -21,03 -19,91 -21,03 -10,58 2020-03-26 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,35 PLN 2,37 10,19 -21,47 -18,87 -18,15 -9,48 2020-03-26
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,75 USD 2,94 11,46 -26,16 -22,57 -26,16 -20,09 2020-03-26 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 6,15 PLN 0,99 0,33 -15,98 -12,27 -21,05 -28,90 2020-03-26
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,20 PLN 0,98 0,49 -9,22 -9,75 -17,00 -20,72 2020-03-26
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 9,67 PLN 2,76 9,64 -15,69 -7,55 -5,93 0,00 2020-03-26 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 17,46 PLN 0,06 0,06 -0,40 0,63 2,40 9,47 2020-03-26
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 15,45 PLN 0,06 0,19 -0,39 0,52 2,32 9,73 2020-03-26
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 8,79 PLN 0,69 2,93 -13,99 -12,80 -11,21 0,00 2020-03-26 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 17,27 PLN 0,12 -0,29 0,12 1,11 2,74 8,07 2020-03-26
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 22,10 PLN 0,09 -0,50 -0,45 0,27 2,84 7,49 2020-03-26
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,71 PLN 0,32 0,71 -6,41 -5,22 -3,27 10,14 2020-03-26
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,03 USD 1,00 2,02 -11,66 -9,28 -12,43 -2,57 2020-03-26 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 7,88 PLN 0,00 0,13 -1,00 -1,75 -2,23 -13,60 2020-03-26 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,39 PLN 0,79 0,98 -5,52 -7,73 -7,57 -6,84 2020-03-26
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 13,72 PLN 0,07 2,93 -10,21 -8,72 -12,05 -6,60 2020-03-26
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,27 USD 0,62 4,14 -15,29 -12,80 -20,44 -17,42 2020-03-26 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 95,21 PLN 1,09 4,43 -11,61 -9,96 -9,08 0,00 2020-03-26
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,40 PLN 0,01 -0,01 -1,09 0,12 1,69 0,00 2020-03-26
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 87,11 PLN 1,53 6,82 -16,90 -14,87 -14,60 0,00 2020-03-26
mFundusz Konserwatywny A2 SFIO 171,81 PLN 0,01 -0,04 -1,51 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
mFundusz Konserwatywny SFIO 171,81 PLN 0,01 -0,04 -1,51 -0,39 1,33 0,00 2020-03-26
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 22,68 EUR 1,11 2,90 -16,46 -11,02 -11,30 -21,14 2020-03-26 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 104,25 PLN 1,52 3,01 -10,89 -6,74 -5,11 -11,34 2020-03-26 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 24,83 USD 2,10 4,07 -16,00 -10,94 -14,17 -21,77 2020-03-26 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 143,04 PLN 2,21 1,73 -21,16 -24,56 -27,61 -34,18 2020-03-26
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 130,87 PLN 1,46 1,92 -10,77 -11,15 -10,81 -22,97 2020-03-26
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 70,96 PLN 1,00 0,84 -19,49 -16,37 -18,44 -19,58 2020-03-26
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 96,62 PLN 0,50 1,29 -3,72 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 90,64 PLN 0,97 1,31 -8,53 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 85,54 PLN 1,48 1,56 -12,78 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 85,79 PLN 1,49 1,60 -12,70 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 83,11 PLN 1,74 1,66 -14,91 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 83,30 PLN 1,71 1,61 -14,71 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 82,67 PLN 1,72 1,59 -15,33 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 82,79 PLN 1,68 1,28 -14,73 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 28,79 EUR 2,02 7,87 -24,83 -20,91 -19,20 -19,87 2020-03-26 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 132,31 PLN 2,41 7,97 -19,83 -17,13 -13,59 -9,94 2020-03-26
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 31,51 USD 2,97 9,07 -24,45 -20,87 -21,87 -20,53 2020-03-26 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 37,98 EUR 1,69 3,60 -17,77 -14,23 -13,07 -17,29 2020-03-26 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 174,58 PLN 2,10 3,70 -12,28 -10,12 -7,01 -7,01 2020-03-26
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 41,58 USD 2,67 4,76 -17,32 -14,18 -15,92 -17,94 2020-03-26 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 20,22 EUR 1,71 1,92 -16,89 -15,54 -17,94 -27,89 2020-03-26 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 92,93 PLN 2,13 2,01 -11,35 -11,51 -12,23 -18,94 2020-03-26 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 22,13 USD 2,69 3,03 -16,46 -15,50 -20,65 -28,47 2020-03-26 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 110,18 PLN 0,17 1,14 -2,57 -1,52 0,87 7,73 2020-03-26 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 92,72 PLN 1,29 2,10 -9,31 -7,61 -5,26 0,00 2020-03-26
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 183,76 PLN 0,19 0,31 -2,53 -1,91 -1,28 5,47 2020-03-26
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 28,26 EUR 0,07 0,21 -13,39 -10,99 -12,83 -11,66 2020-03-26 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 129,89 PLN 0,49 0,32 -7,64 -6,74 -6,77 -0,70 2020-03-26
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 30,94 USD 1,05 1,38 -12,94 -10,94 -15,67 -12,38 2020-03-26 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 131,36 PLN 0,73 0,84 -6,28 -6,76 -7,13 -9,77 2020-03-26
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 72,66 PLN 2,38 -0,14 -20,94 -26,83 -30,36 0,00 2020-03-26
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,92 PLN 0,18 0,85 -1,21 -0,24 1,09 0,00 2020-03-26
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) 104,01 PLN 0,03 0,19 -0,20 0,41 1,20 0,00 2020-03-26
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 148,15 PLN 1,48 3,20 -7,76 -6,96 -4,70 0,00 2020-03-26 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 139,43 PLN 2,38 10,20 -20,81 -19,07 -15,29 -18,71 2020-03-26
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 157,74 PLN 2,04 4,39 -15,80 -14,71 -12,59 -0,82 2020-03-26 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 61,23 PLN 3,08 6,69 -17,12 -11,26 -6,53 0,00 2020-03-26 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 200,40 PLN 3,09 7,96 -19,57 -18,01 -12,58 -3,92 2020-03-26
NN (L) Japonia (NN SFIO) 157,30 PLN -1,05 12,17 -16,55 -18,17 -16,67 -16,75 2020-03-26 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 118,30 PLN -0,02 0,21 -0,33 0,36 1,03 5,04 2020-03-26
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) 106,83 PLN -0,01 0,29 0,43 1,53 4,22 0,00 2020-03-26 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 110,83 PLN 1,22 11,42 -13,41 -11,04 -14,18 -3,89 2020-03-26
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 79,64 PLN 2,64 4,12 -12,82 -11,37 -9,78 -14,09 2020-03-26 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 99,71 PLN 0,48 8,68 -16,22 -13,67 -15,68 -8,39 2020-03-26
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 177,53 PLN 5,82 6,95 -17,57 -18,12 -14,47 5,84 2020-03-26
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 116,46 PLN 1,11 2,12 -5,85 -4,67 -2,91 0,25 2020-03-26 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 96,62 EUR 1,10 2,10 -5,85 -5,51 -4,73 -8,86 2020-03-26 -
NN Akcji (NN FIO) 233,06 PLN 2,44 2,00 -19,98 -22,54 -24,73 -21,85 2020-03-26
NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) 9,54 PLN 0,95 1,60 -4,41 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) 9,10 PLN 1,34 2,02 -8,36 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) 8,96 PLN 1,47 2,05 -9,49 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) 8,77 PLN 1,62 2,10 -11,14 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) 8,58 PLN 1,78 2,14 -12,72 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) 8,52 PLN 1,79 2,04 -12,97 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) 8,57 PLN 1,78 2,15 -12,55 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) 8,83 PLN 1,96 1,85 -10,63 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN FIO Obligacji 2 319,45 PLN 0,12 1,37 1,48 2,87 7,94 0,00 2020-03-26
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO 265,30 PLN 2,83 -0,25 -23,70 -29,85 -33,60 -26,94 2020-03-26
NN Konserwatywny (NN FIO) 270,90 PLN 0,00 0,19 -0,22 0,40 1,03 5,17 2020-03-26
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 136,37 PLN 0,12 -0,15 -0,26 2,17 4,75 13,18 2020-03-26
NN Obligacji (NN FIO) 335,24 PLN 0,16 1,36 1,31 2,51 7,24 17,59 2020-03-26
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 128,45 PLN 0,19 0,82 -1,59 -0,80 1,25 6,62 2020-03-26 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 127,23 PLN 0,59 1,83 -4,70 -3,84 -1,85 4,24 2020-03-26 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 122,71 PLN 0,85 2,53 -6,68 -5,93 -4,26 0,95 2020-03-26 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 120,12 PLN 0,98 2,76 -7,80 -7,08 -5,77 -1,25 2020-03-26 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 116,86 PLN 1,12 3,11 -8,84 -8,29 -7,33 -3,53 2020-03-26 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 115,11 PLN 1,24 3,42 -9,78 -9,23 -8,47 -4,47 2020-03-26 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 90,52 PLN 1,22 3,26 -10,59 -10,46 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 90,07 PLN 1,28 3,36 -10,96 -10,51 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 114,78 PLN 1,83 1,48 -18,79 -18,82 0,00 0,00 2020-03-26 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 158,52 PLN 1,06 0,21 -17,79 -13,62 -19,54 -11,04 2020-03-26
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 256,91 PLN 0,79 0,90 -5,19 -5,70 -4,36 -0,60 2020-03-26
NN Zrównoważony (NN FIO) 281,26 PLN 1,31 1,41 -11,03 -12,13 -11,32 -7,36 2020-03-26
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 37,80 PLN 3,11 12,37 -27,75 -26,01 -25,78 -30,30 2020-03-26 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 86,80 PLN 2,62 0,68 -23,08 -25,93 -27,61 -32,18 2020-03-26
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 67,38 PLN 3,52 8,15 -26,40 -23,46 -26,80 -23,83 2020-03-26
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 89,81 PLN 5,87 10,39 -17,66 -16,46 -16,21 -26,93 2020-03-26 -
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 146,36 PLN 0,05 0,70 -1,72 -0,44 0,96 7,94 2020-03-26
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 130,80 PLN 1,03 3,66 -6,58 -5,26 0,00 0,00 2020-03-26 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 118,94 PLN -0,05 2,49 -1,20 0,83 6,15 11,37 2020-03-26
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 129,94 PLN 2,00 5,57 -11,18 -8,62 -6,44 -8,08 2020-03-26
Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) 100,05 PLN 0,01 0,61 0,03 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 110,73 PLN 2,61 11,93 -22,08 -20,94 -20,95 -21,19 2020-03-26
Novo Akcji (Novo FIO) 90,14 PLN 1,09 -4,84 -39,76 -48,13 -53,12 -58,14 2020-03-27
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 61,96 PLN 0,47 -4,65 -27,15 -36,58 -39,80 -33,48 2020-03-27
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 54,25 PLN -0,79 0,89 -8,35 -23,16 -32,88 0,00 2020-03-27 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 143,97 PLN -0,06 0,27 -1,17 0,57 2,48 4,77 2020-03-27
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 66,25 PLN 1,05 -3,72 -17,55 -16,34 -22,26 0,00 2020-03-27 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 231,99 PLN -0,60 -0,38 -1,83 0,05 2,81 2,61 2020-03-27
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 186,01 PLN -0,24 0,04 -0,04 -0,25 0,83 -8,78 2020-03-27
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 168,80 PLN 0,46 -0,69 -9,88 -11,90 -14,26 -18,54 2020-03-27
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 121,32 PLN 0,78 -2,46 -19,44 -24,51 -29,60 -37,18 2020-03-27
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) (w likwidacji) 89,38 PLN 0,00 -3,62 -9,35 -8,09 -14,84 -20,84 2020-03-03 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 102,01 PLN 2,86 3,42 -23,13 -21,42 -26,05 -22,31 2020-03-26
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) (w likwidacji) 76,04 PLN 0,00 -2,94 -4,38 -8,04 -10,19 -23,89 2020-03-03
Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) (w likwidacji) 111,86 PLN 0,00 -0,01 0,01 -1,63 -1,51 0,58 2020-03-03
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) (w likwidacji) 111,20 PLN 0,00 -0,02 0,26 -2,64 1,50 -0,30 2020-03-03 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) (w likwidacji) 92,65 PLN 0,00 -1,61 -2,10 -2,76 -4,46 -18,67 2020-03-03
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 14,47 PLN 0,00 4,33 -24,08 -23,68 -24,75 -5,18 2020-03-27 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,09 PLN 0,00 0,13 -0,46 -1,24 -1,89 -3,58 2020-03-27 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,34 PLN -0,16 0,55 0,11 1,55 2,63 1,05 2020-03-27
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 3,45 PLN 0,00 1,77 -33,27 -35,99 -35,99 0,00 2020-03-27 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 9,93 PLN -0,80 -2,07 -9,81 -8,31 -17,73 -24,89 2020-03-27
Opera NGO SFIO 10,62 PLN 0,00 2,51 -24,79 -27,16 -27,80 4,84 2020-03-27
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,66 PLN -0,16 0,24 -0,47 -0,24 -0,08 1,20 2020-03-27
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 13,29 PLN 0,00 0,30 -1,04 1,53 4,15 10,20 2020-03-27
Opera Universa.pl (Opera FIO) 4,27 PLN 0,95 -2,51 -26,51 -33,90 -42,68 -53,49 2020-03-27 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 257,09 PLN 0,00 0,00 -17,96 -14,40 -23,06 0,00 2020-03-27 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 5,35 PLN 1,13 0,56 -34,03 -38,72 -41,08 -44,73 2020-03-26
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 9,61 PLN -0,10 0,10 -0,52 -0,62 -1,03 -6,15 2020-03-26
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,09 PLN -0,10 0,30 -0,10 0,40 0,30 -2,79 2020-03-26
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,75 PLN 0,19 -0,19 7,29 8,26 6,23 0,00 2020-03-26 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,90 PLN -1,09 -1,80 5,83 7,50 6,76 0,00 2020-03-26 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 8,49 PLN 1,07 -2,08 -20,95 -13,89 -16,60 -23,10 2020-03-26
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 115,03 PLN 4,28 6,66 -12,43 -8,69 -0,66 12,43 2020-03-26
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 27,40 USD 4,86 7,79 -17,45 -12,79 -10,16 -0,76 2020-03-26 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 9,44 EUR 2,72 11,32 -20,07 -17,63 -14,65 -23,13 2020-03-26 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 43,37 PLN 3,04 11,38 -14,76 -13,69 -8,73 -13,61 2020-03-26
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,52 PLN 3,59 9,43 -23,35 -19,53 -17,65 -20,13 2020-03-26
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 15,21 PLN 2,70 2,63 -22,48 -26,98 -29,71 -36,20 2020-03-26
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 8,51 PLN 0,95 9,38 -11,72 -7,90 -11,81 -8,30 2020-03-26
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,74 PLN 2,68 9,33 -18,23 -16,08 -18,00 -14,96 2020-03-26
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,54 PLN 0,19 1,64 -4,44 -1,59 0,10 0,00 2020-03-26 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,44 PLN 2,16 7,03 -13,24 -12,02 -10,10 -4,93 2020-03-26 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,97 PLN 0,30 0,91 -4,41 -2,92 -0,30 0,00 2020-03-26 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 13,63 PLN 1,56 6,90 -12,29 -10,51 -11,44 -6,77 2020-03-26 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,32 PLN 0,87 5,91 -10,13 -5,50 -6,69 0,49 2020-03-26 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,10 PLN 0,63 0,63 -1,33 -0,89 7,35 0,00 2020-03-26 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,64 USD 1,15 1,54 -7,04 -5,38 -2,94 0,00 2020-03-26 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 13,98 PLN 1,08 0,14 -21,99 -16,69 -19,75 -24,31 2020-03-26
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,82 PLN 1,20 2,16 -4,29 -2,07 0,34 3,05 2020-03-26
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 196,42 PLN -0,12 -0,01 -1,78 -0,99 0,05 6,35 2020-03-26
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,09 PLN -0,09 0,00 -3,73 -3,06 -1,68 5,52 2020-03-26
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 7,14 PLN 0,71 -2,72 -22,56 -19,87 -25,08 -25,55 2020-03-26
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 8,71 PLN 5,19 10,53 -15,52 -15,11 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 13,03 PLN 0,15 1,64 0,00 1,01 3,49 12,13 2020-03-26
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 150,32 PLN 0,10 1,37 -0,62 0,22 2,66 11,85 2020-03-26
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 78,01 PLN 2,29 1,73 -6,61 -5,92 2,23 8,54 2020-03-26 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 18,58 USD 2,88 2,77 -11,98 -10,15 -7,56 -4,23 2020-03-26 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 9,52 EUR 0,21 0,74 -8,64 -8,55 -6,48 -11,77 2020-03-26 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,77 PLN 0,69 0,83 -2,52 -4,12 0,02 -0,82 2020-03-26 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,32 PLN 3,20 4,35 -15,20 -13,28 -11,11 -0,86 2020-03-26
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 61,81 PLN 0,16 1,41 0,23 0,91 2,95 10,97 2020-03-26
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 100,67 PLN 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,81 PLN 1,27 1,14 -12,86 -10,87 -7,94 -2,89 2020-03-26
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 9,94 PLN 0,00 0,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 9,50 PLN 0,74 1,39 -5,38 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 9,09 PLN 1,22 1,56 -8,64 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 8,76 PLN 1,62 1,98 -11,60 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 8,60 PLN 1,78 2,02 -13,13 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 8,46 PLN 1,93 2,05 -14,37 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 8,36 PLN 2,08 2,08 -14,87 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 8,35 PLN 2,20 2,20 -14,88 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 8,21 PLN 2,11 1,73 -14,66 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,66 PLN -0,08 0,08 -1,09 -0,32 0,56 6,84 2020-03-26
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 10,97 PLN 0,92 2,81 -6,56 -7,82 -7,82 -11,10 2020-03-26
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 181,67 PLN 0,95 1,59 -7,02 -8,27 -8,01 -8,18 2020-03-26
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 18,47 PLN 2,84 6,09 -12,34 -10,82 -6,95 -0,59 2020-03-26
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 9,18 PLN 2,23 6,62 -18,33 -16,09 -13,31 0,00 2020-03-26
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,89 PLN 1,87 4,21 -10,74 -9,48 -5,22 0,00 2020-03-26
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 4,48 PLN 0,45 4,19 -13,18 -18,10 -20,28 -34,12 2020-03-26 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,27 PLN 3,32 5,33 -13,91 -11,08 -8,39 1,78 2020-03-26 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,47 PLN 1,65 6,19 -14,53 -12,38 -9,82 -7,35 2020-03-26 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,16 PLN -0,15 1,31 1,94 2,65 2,81 1,23 2020-03-26 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,61 PLN 0,15 1,19 0,59 1,34 3,18 7,76 2020-03-26 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 99,17 PLN 2,10 2,63 -13,14 -16,23 -16,68 -19,39 2020-03-26
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,41 PLN 3,30 4,78 -8,62 -7,70 0,49 9,05 2020-03-26
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 13,20 USD 3,94 5,85 -13,84 -11,82 -9,09 -3,72 2020-03-26 -
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 100,70 PLN 0,03 0,40 0,05 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 100,54 PLN 0,03 0,30 0,06 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 100,47 PLN 0,02 0,22 0,05 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 100,40 PLN 0,01 0,16 0,03 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 100,30 PLN 0,02 0,12 0,03 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 100,26 PLN 0,01 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 100,13 PLN 0,01 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 100,03 PLN 0,02 0,04 -0,01 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 100,50 PLN 0,00 0,00 0,00 4,11 3,24 0,00 2020-03-27 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 96,75 PLN 2,70 11,85 -22,89 -21,29 -16,51 0,00 2020-03-26
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,06 PLN 2,70 11,87 -22,84 -20,99 -15,88 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 96,75 PLN 2,70 11,85 -22,89 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 96,75 PLN 2,70 11,85 -22,89 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 190,04 PLN 1,07 -1,23 -21,11 -19,36 -22,66 -12,91 2020-03-26
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 201,39 PLN 1,08 -1,22 -21,08 -19,16 -22,27 -9,01 2020-03-26 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) 190,04 PLN 1,07 -1,23 -21,11 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) 190,04 PLN 1,07 -1,23 -21,11 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 86,84 PLN 1,81 5,93 -21,18 -22,73 -15,71 -10,85 2020-03-26
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 98,13 PLN 1,79 5,94 -21,15 -22,54 -15,29 -6,86 2020-03-26 -
PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) 86,80 PLN 1,79 5,92 -21,21 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) 86,84 PLN 1,81 5,93 -21,18 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 62,02 PLN 2,61 1,24 -22,25 -28,38 -31,56 -24,47 2020-03-26
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 65,91 PLN 2,62 1,24 -22,22 -28,19 -31,21 -21,08 2020-03-26 -
PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) 62,02 PLN 2,61 1,24 -22,25 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) 62,02 PLN 2,61 1,24 -22,25 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 74,00 PLN 3,61 12,00 -21,04 -18,57 -20,57 0,00 2020-03-26
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 74,00 PLN 3,61 12,00 -21,04 -18,59 -20,57 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 103,75 PLN 5,02 8,17 -19,34 -15,68 -10,41 0,00 2020-03-26
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 103,80 PLN 5,03 8,18 -19,33 -15,66 -10,37 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 86,42 PLN 1,63 15,30 -20,62 -19,11 -11,43 0,00 2020-03-26
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 88,67 PLN 1,63 15,31 -20,62 -19,10 -11,38 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 78,63 PLN 0,40 9,80 -15,18 -14,63 -12,07 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 78,63 PLN 0,40 9,80 -17,62 -17,07 -14,57 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 66,92 PLN 2,62 -0,06 -23,52 -29,88 -33,58 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 66,92 PLN 2,62 -0,06 -23,53 -29,88 -33,58 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 135,26 PLN -2,37 14,79 -17,50 -8,48 9,55 0,00 2020-03-26
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 138,47 PLN -2,37 14,80 -17,47 -8,25 10,10 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) 135,26 PLN -2,37 14,79 -17,50 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) 135,26 PLN -2,37 14,79 -17,50 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,22 PLN 0,29 1,79 -0,49 0,29 1,59 0,00 2020-03-26 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,25 PLN 0,20 1,79 -0,49 0,29 1,59 0,00 2020-03-26 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 7,42 PLN 2,63 5,70 -17,28 -20,39 -20,73 0,00 2020-03-26 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 7,46 PLN 2,61 5,82 -17,20 -20,30 -20,55 0,00 2020-03-26 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 160,66 PLN 1,32 17,55 -18,21 -14,96 -17,24 7,39 2020-03-26 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 170,10 PLN 1,32 17,57 -18,17 -14,75 -16,82 12,21 2020-03-26 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 160,66 PLN 1,32 17,55 -18,21 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 160,66 PLN 1,32 17,55 -18,21 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) 80,88 PLN 3,10 12,55 -18,19 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) 81,19 PLN 3,10 12,56 -18,12 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) 80,88 PLN 3,10 12,55 -18,19 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) 80,88 PLN 3,10 12,55 -18,19 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 9,47 PLN 0,53 1,50 -5,77 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 9,08 PLN 1,00 1,57 -9,20 -9,29 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 8,61 PLN 1,65 1,77 -13,12 -13,99 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 8,62 PLN 1,65 1,77 -13,02 -13,89 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 8,23 PLN 2,11 2,11 -16,36 -17,78 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 8,23 PLN 1,98 1,98 -16,28 -17,78 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 8,19 PLN 2,25 2,38 -16,34 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 8,22 PLN 2,37 2,49 -16,04 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 110,46 PLN 0,00 0,00 0,00 2,88 8,93 0,00 2020-03-27 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 97,61 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,35 -7,79 0,00 2020-03-27 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 72,87 PLN 3,35 15,52 -23,81 -21,07 -16,40 -12,48 2020-03-26 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 77,47 PLN 3,35 15,54 -23,77 -20,86 -15,98 -8,56 2020-03-26 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) 72,87 PLN 3,35 15,52 -23,81 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) 72,87 PLN 3,35 15,52 -23,81 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 105,40 PLN 3,54 6,67 -15,93 -12,17 -10,72 0,00 2020-03-26
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 108,36 PLN 3,55 6,69 -15,90 -11,95 -10,28 0,00 2020-03-26 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) 105,40 PLN 3,54 6,67 -15,93 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) 105,40 PLN 3,54 6,67 -15,93 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 218,49 PLN 0,12 1,14 -0,81 0,17 1,69 10,37 2020-03-26
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 225,46 PLN 0,12 1,15 -0,77 0,43 2,06 11,84 2020-03-26 -
PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) 218,49 PLN 0,12 1,14 -0,81 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) 218,49 PLN 0,12 1,14 -0,81 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) 96,38 PLN 0,95 2,01 -4,29 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 96,43 PLN 0,95 2,01 -4,28 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 96,38 PLN 0,95 2,01 -4,29 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 96,38 PLN 0,95 2,01 -4,29 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 100,33 PLN -0,06 1,16 1,10 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,33 PLN -0,06 1,16 1,10 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) 100,33 PLN -0,06 1,16 1,10 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) 100,33 PLN -0,06 1,16 1,10 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 162,22 PLN 0,05 0,10 -2,19 -1,33 -1,03 5,27 2020-03-26
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 223,08 PLN 0,05 0,11 -2,16 -1,20 -0,85 5,92 2020-03-26 -
PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) 2 162,22 PLN 0,05 0,10 -2,19 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) 2 162,22 PLN 0,05 0,10 -2,19 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 11,65 PLN 0,09 0,09 -2,43 -1,60 -1,35 5,62 2020-03-26
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 11,81 PLN 0,08 0,08 -2,40 -1,50 -1,09 6,59 2020-03-26 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 11,65 PLN 0,09 0,09 -2,43 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 11,65 PLN 0,09 0,09 -2,43 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 173,85 PLN 0,05 0,54 -1,08 -0,27 0,68 7,47 2020-03-26
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 178,79 PLN 0,06 0,56 -1,04 -0,01 1,04 8,92 2020-03-26 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) 173,85 PLN 0,05 0,54 -1,08 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) 173,85 PLN 0,05 0,54 -1,08 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 119,49 PLN -0,30 -0,72 3,53 3,72 10,01 0,00 2020-03-26 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 120,18 PLN -0,30 -0,71 3,54 3,80 10,15 0,00 2020-03-26 -
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) 119,49 PLN -0,30 -0,72 3,53 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) 119,49 PLN -0,30 -0,72 3,53 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 8,87 PLN 1,14 3,50 -7,41 -8,46 -7,99 0,00 2020-03-26 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 8,90 PLN 1,14 3,37 -7,48 -8,44 -7,87 0,00 2020-03-26 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 143,21 PLN 1,01 1,45 -8,82 -10,82 -11,61 -4,99 2020-03-26
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 155,29 PLN 1,01 1,46 -8,78 -10,59 -11,16 -2,58 2020-03-26 -
PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) 143,21 PLN 1,01 1,45 -8,82 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) 143,21 PLN 1,01 1,45 -8,82 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 80,25 PLN 1,84 1,71 -12,07 -16,08 -17,64 -11,17 2020-03-26
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 81,29 PLN 1,84 1,73 -12,03 -15,88 -17,23 -10,02 2020-03-26 -
PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) 80,25 PLN 1,84 1,71 -12,07 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) 80,25 PLN 1,84 1,71 -12,07 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 110,10 PLN 0,00 0,00 0,00 1,29 0,43 0,00 2020-03-27 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 108,08 PLN -1,67 11,70 -19,19 -17,21 -16,71 29,73 2020-03-26 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 114,43 PLN -1,68 11,72 -19,14 -16,90 -16,08 35,55 2020-03-26 -
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) 108,08 PLN -1,67 11,70 -19,19 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) 108,08 PLN -1,67 11,70 -19,19 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,47 PLN 0,74 2,71 -4,25 -4,34 -3,56 0,00 2020-03-26 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,51 PLN 0,74 2,70 -4,33 -4,33 -3,45 0,00 2020-03-26 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 8,17 PLN 1,74 4,34 -12,06 -14,36 -14,45 0,00 2020-03-26 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 8,21 PLN 1,73 4,32 -12,00 -14,39 -14,30 0,00 2020-03-26 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 250,23 PLN 4,09 9,34 -14,99 -8,77 -7,72 50,36 2020-03-26 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 265,18 PLN 4,09 9,34 -14,95 -8,54 -7,26 57,10 2020-03-26 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 250,23 PLN 4,09 9,34 -14,99 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 250,23 PLN 4,09 9,34 -14,99 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,18 PLN 0,00 1,25 0,91 1,42 2,10 10,53 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,18 PLN 0,00 1,25 0,91 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,38 PLN 0,81 1,89 -1,98 -1,28 0,00 7,84 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,38 PLN 0,81 1,89 -1,98 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,15 PLN 1,92 2,95 -7,47 -7,93 -7,78 -2,28 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,15 PLN 1,92 2,95 -7,47 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,53 PLN 2,76 3,78 -11,10 -12,65 -13,05 -1,62 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,53 PLN 2,76 3,78 -11,10 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,42 PLN 4,10 4,83 -17,43 -20,88 -21,00 -13,17 2020-03-26 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,42 PLN 4,10 4,83 -17,43 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 112,71 PLN 1,64 1,50 -13,59 -17,36 -19,34 -13,39 2020-03-26
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 132,20 PLN 1,65 1,51 -13,56 -17,13 -18,87 -9,07 2020-03-26 -
PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) 112,71 PLN 1,64 1,50 -13,59 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) 112,71 PLN 1,64 1,50 -13,59 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) 106,49 PLN -0,04 0,49 -0,75 0,18 1,24 0,00 2020-03-26
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 115,79 PLN 0,17 1,91 -0,73 0,65 2,20 0,00 2020-03-26
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,39 PLN 1,14 1,01 -7,37 -3,50 -2,63 0,00 2020-03-26
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 50,67 PLN 0,82 1,56 -3,76 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 49,05 PLN 1,32 1,91 -6,02 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 47,60 PLN 1,82 2,17 -8,39 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 47,66 PLN 1,82 2,21 -8,40 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 46,80 PLN 2,09 2,27 -9,48 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 46,74 PLN 2,12 2,32 -9,52 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 46,50 PLN 2,18 2,36 -9,50 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 45,40 PLN 2,23 2,46 -8,95 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 56,76 PLN 2,31 0,92 -21,21 -27,65 -31,75 -45,68 2020-03-26
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 29,40 PLN 1,00 -0,78 -20,58 -20,15 -25,40 -39,33 2020-03-26
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 39,06 EUR 2,47 6,90 -24,68 -21,61 -18,15 -15,49 2020-03-26 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 179,54 PLN 2,89 7,01 -19,67 -17,86 -12,45 -4,99 2020-03-26
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 21,60 EUR 1,79 10,37 -24,32 -21,08 -22,53 -18,58 2020-03-26 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 99,27 PLN 2,18 10,47 -19,27 -17,31 -17,13 -8,47 2020-03-26
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 15,29 EUR 2,27 1,87 -26,17 -30,85 -36,19 -27,64 2020-03-26 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 70,26 PLN 2,69 1,91 -21,27 -27,56 -31,75 -18,66 2020-03-26
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 44,85 PLN -0,58 2,30 -3,26 -2,71 -1,36 0,00 2020-03-26 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 54,12 PLN 0,37 2,73 -5,76 -4,23 1,16 0,00 2020-03-26
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 24,79 EUR 2,40 6,12 -29,65 -23,61 -19,98 -20,70 2020-03-26 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 113,95 PLN 2,82 6,25 -24,96 -19,93 -14,39 -10,85 2020-03-26 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,85 PLN 0,00 0,06 0,16 0,37 0,70 2,60 2020-03-26
PZU FIZ Akord 121,81 PLN 0,00 0,00 -0,99 0,32 5,44 0,00 2020-03-27 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,87 PLN 0,30 0,95 -5,23 -3,98 -1,18 0,00 2020-03-26
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 63,05 PLN 3,53 4,82 -10,50 -7,84 -5,91 -41,49 2020-03-26 -
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) 79,24 PLN -0,03 0,64 -2,11 -0,94 0,61 7,55 2020-03-26
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 170,69 PLN 0,93 3,58 -6,66 -3,72 1,07 7,70 2020-03-26
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,82 PLN -0,02 0,24 -1,05 -0,02 1,29 0,00 2020-03-26 -
PZU SFIO Universum 1 268,81 PLN 0,00 1,80 0,27 -1,25 -1,31 -7,46 2020-03-27
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 110,72 PLN 1,03 2,06 -10,97 -12,65 -11,45 -17,65 2020-03-26
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 58,11 PLN 1,43 2,07 -14,19 -17,75 -18,09 -20,70 2020-03-26
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 114,98 PLN 2,20 0,17 -23,05 -19,46 -22,22 -33,39 2020-03-26
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 73,67 PLN -0,03 0,22 -0,79 0,75 2,86 0,00 2020-03-26 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 133,85 PLN 0,21 1,16 -2,36 -0,34 3,46 0,00 2020-03-26 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 95,08 PLN 2,78 11,13 -12,54 -5,03 0,58 0,00 2020-03-26 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 60,69 PLN 0,30 12,60 0,17 7,21 21,53 12,76 2020-03-26
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 27,02 PLN 5,05 -2,63 -48,21 -60,02 -64,41 -69,73 2020-03-26 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 032,19 PLN 0,00 0,00 -2,08 -0,26 1,34 0,00 2020-03-27 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 78,95 PLN 0,03 1,52 -0,06 1,60 6,14 0,00 2020-03-26 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 152,92 PLN 0,01 -0,06 -0,35 0,61 1,77 11,52 2020-03-26
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 90,85 PLN -2,49 0,98 22,06 36,70 41,64 13,05 2020-03-26 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 98,12 PLN 0,20 -0,11 -11,82 -10,08 -4,82 -12,18 2020-03-26 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 192,14 PLN 2,61 1,63 -21,64 -25,18 -31,07 -37,33 2020-03-26
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 163,80 PLN 1,48 5,90 -14,35 -12,00 -12,62 -6,81 2020-03-26
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,94 PLN 1,13 -0,55 -25,84 -27,82 -29,50 -28,90 2020-03-26
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 8,56 USD 1,66 0,47 -30,12 -31,08 -36,26 -37,24 2020-03-26 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 10,31 EUR 1,08 4,46 -26,72 -25,67 -27,60 0,00 2020-03-26 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 47,40 PLN 1,54 4,64 -21,83 -22,07 -22,55 0,00 2020-03-26
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 91,47 PLN 0,85 1,97 -15,09 -5,31 -2,94 0,00 2020-03-26 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 37,00 PLN 0,11 0,46 -0,38 0,90 2,75 7,25 2020-03-26
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (w likwidacji) 449,60 PLN 0,00 -35,95 -41,41 -48,91 -55,69 0,00 2020-03-02 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,58 PLN 0,00 0,00 0,03 -0,11 0,32 0,00 2020-03-27 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 123,29 PLN 0,00 0,00 0,09 0,32 1,15 0,00 2020-03-27 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,66 PLN 0,00 0,00 0,07 -0,20 0,73 0,00 2020-03-27 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 75,39 PLN 0,00 5,65 -11,49 -12,93 -20,83 0,00 2020-03-27 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 114,02 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,04 0,43 0,00 2020-03-27 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 113,81 PLN 0,09 0,40 -0,24 1,09 3,13 11,06 2020-03-26
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 311,53 PLN 0,36 1,41 0,42 2,62 6,65 11,20 2020-03-26
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 707,87 PLN 0,38 1,41 0,24 2,18 6,05 10,62 2020-03-26
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,97 PLN 0,20 0,54 -1,12 0,07 1,70 11,05 2020-03-26
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,57 USD 0,85 1,71 -6,79 -4,29 -7,99 -1,92 2020-03-26 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 64,38 PLN -1,32 2,66 -16,48 -20,96 -28,22 -39,96 2020-03-26 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 125,93 PLN 0,61 1,61 -18,00 -14,76 -14,66 -12,72 2020-03-26 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,97 PLN 0,67 0,47 -7,02 -8,44 -8,55 -13,82 2020-03-26
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,65 PLN 1,23 0,00 -12,23 -15,38 -17,91 -26,34 2020-03-26
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 39,66 PLN 1,33 1,41 -21,20 -16,06 -20,58 0,00 2020-03-26 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 23,28 PLN 2,69 1,04 -23,45 -29,11 -33,35 -32,99 2020-03-26
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) 26,42 PLN 3,12 8,28 -15,70 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 31,95 PLN 1,72 6,82 -21,88 -20,40 -19,48 -23,36 2020-03-26
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,86 PLN 0,00 0,42 -1,15 -0,16 0,85 7,04 2020-03-26
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,35 PLN 0,27 0,55 -5,18 -3,97 -1,12 4,80 2020-03-26 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 60,41 PLN 0,78 1,16 -7,95 -6,90 -4,94 3,07 2020-03-26
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,98 PLN 0,26 1,50 1,06 1,91 3,42 8,55 2020-03-26
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 41,86 PLN 1,23 4,83 -9,82 -7,33 -2,42 3,05 2020-03-26
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,49 PLN 0,65 2,23 -3,65 -2,54 0,40 4,37 2020-03-26
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,39 PLN 0,96 3,45 -6,00 -4,31 -0,19 3,92 2020-03-26
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) 944,54 PLN 0,62 0,97 -5,66 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) 898,66 PLN 1,07 1,51 -10,11 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 852,00 PLN 1,48 2,16 -14,12 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) 853,35 PLN 1,48 2,14 -14,18 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) 835,77 PLN 1,67 2,26 -16,61 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) 837,40 PLN 1,72 2,31 -16,59 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 823,84 PLN 1,79 2,32 -16,75 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) 821,03 PLN 1,52 2,06 -17,28 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 879,88 PLN 2,29 5,84 -14,83 -10,24 -7,40 0,00 2020-03-26 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 001,78 PLN 2,11 11,72 -22,06 -21,03 -17,66 0,00 2020-03-26
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 972,55 PLN 2,52 -0,24 -24,94 -27,81 -30,90 -21,81 2020-03-26
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 730,35 PLN 1,89 8,08 -17,40 -16,06 -17,61 0,00 2020-03-26 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 883,70 PLN 1,25 11,70 -23,17 -22,05 -20,10 -11,88 2020-03-26
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 047,54 PLN 0,91 3,58 -2,59 1,69 5,85 0,00 2020-03-26 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 102,07 PLN -0,03 0,49 -1,08 -0,05 1,02 6,96 2020-03-26
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 836,77 PLN 2,22 8,59 -21,00 -19,96 -18,52 0,00 2020-03-26
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 284,90 PLN 0,80 1,40 -8,26 -7,24 -5,20 3,27 2020-03-26
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 936,93 PLN 1,41 4,29 -7,96 -6,69 -4,17 0,00 2020-03-26 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 461,84 PLN 0,33 1,42 0,83 1,88 3,53 9,31 2020-03-26
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 089,01 PLN 4,47 9,18 -9,51 3,77 9,83 0,00 2020-03-26 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 29,09 PLN 1,22 1,86 -8,18 -9,29 -9,69 -7,30 2020-03-26
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 681,94 PLN 1,80 2,36 -20,05 -21,51 -24,60 0,00 2020-03-26 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 775,41 PLN 1,41 1,69 -15,03 -16,16 -17,84 0,00 2020-03-26 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 940,02 PLN 0,49 0,83 -6,51 -6,49 -5,89 0,00 2020-03-26 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 847,40 PLN 1,00 0,95 -10,80 -11,38 -12,02 0,00 2020-03-26 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 25,00 PLN 1,79 2,29 -14,53 -17,79 -19,30 -17,98 2020-03-26
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) 71,17 PLN 1,24 -0,53 -17,37 -23,73 -30,03 -30,28 2020-03-26 -
SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji) 136,42 PLN 0,00 0,00 -1,68 -10,00 -11,70 -8,10 2020-03-11 -
SEJF Obligacji (SEJF FIO) 170,50 PLN -0,08 -0,27 -1,52 -1,43 -1,55 0,00 2020-03-26 -
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 108,08 PLN 0,04 0,19 -0,78 -9,75 -10,11 -10,45 2020-03-26 -
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) 115,77 PLN 0,41 0,39 -6,11 -10,30 -13,96 -17,86 2020-03-26 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 223 945,83 PLN 0,00 0,10 -0,31 -1,89 -6,17 1,01 2020-03-27 -
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) 1 154,36 PLN 0,01 -0,39 -1,83 -0,71 0,72 10,16 2020-03-27
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) 1 123,27 PLN 0,23 1,27 -3,76 -2,19 2,24 0,00 2020-03-27
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,31 PLN -0,12 0,46 -1,55 -0,77 -0,42 0,00 2020-03-26 -
SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) 106,31 PLN -0,12 0,46 -1,55 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 134,58 PLN 0,34 2,93 -15,47 -13,55 -16,09 -11,23 2020-03-26
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 173,33 PLN 0,29 1,54 -7,32 -5,49 -5,41 1,15 2020-03-26
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 203,11 PLN 2,57 2,89 -19,84 -23,69 -35,33 -30,65 2020-03-26
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 36,46 PLN 0,69 2,07 -2,93 -2,85 0,89 8,03 2020-03-26
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 128,05 PLN -0,56 8,73 -14,77 -11,34 -7,67 9,30 2020-03-26
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 106,62 PLN 1,93 1,58 -6,58 -5,67 -2,67 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 106,83 PLN 3,22 1,26 -15,27 -13,99 -11,67 0,85 2020-03-26 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 100,06 PLN 2,59 2,73 -15,72 -14,67 -12,45 0,00 2020-03-26
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 102,31 PLN 3,19 9,04 -21,57 -17,68 -16,55 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 171,85 PLN 0,80 9,04 -16,10 -9,50 -17,08 0,00 2020-03-26
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 172,03 PLN 0,35 1,59 -6,25 1,34 2,62 8,26 2020-03-26
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 355,22 PLN -0,08 0,36 -0,93 -0,33 0,86 7,99 2020-03-26
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 110,53 PLN 0,15 0,66 -1,06 -0,47 1,73 0,00 2020-03-26
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 137,48 PLN 0,35 1,26 3,49 6,64 -0,33 11,35 2020-03-26 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 154,87 PLN 1,00 2,24 -8,03 -8,22 -8,81 6,17 2020-03-26 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,39 PLN 1,28 2,11 -14,74 0,98 0,88 33,67 2020-03-26
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 335,82 PLN -0,09 1,61 1,23 1,75 4,33 12,54 2020-03-26
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 127,57 PLN 2,04 4,75 -9,51 -8,98 -7,73 -0,65 2020-03-26 -
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) 9,57 PLN 0,63 0,84 -4,78 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) 9,22 PLN 1,10 1,43 -8,17 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) 8,89 PLN 1,48 1,95 -10,92 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) 8,94 PLN 1,48 2,05 -10,87 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) 8,75 PLN 1,74 2,34 -12,32 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) 8,75 PLN 1,74 2,22 -12,50 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) 8,75 PLN 1,86 2,34 -12,24 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) 8,88 PLN 1,37 1,37 -10,66 0,00 0,00 0,00 2020-03-26 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 108,44 PLN 2,27 8,19 -16,94 -12,48 -8,94 5,12 2020-03-26
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 25,83 USD 2,87 9,31 -21,70 -16,41 -17,66 -7,22 2020-03-26 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 30,37 PLN 0,07 5,34 -23,46 -28,63 -33,36 -54,70 2020-03-26 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 127,13 PLN 3,62 13,19 -12,44 3,82 4,42 71,45 2020-03-26
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 162,33 PLN 3,79 9,72 -18,55 -14,69 -12,41 28,75 2020-03-26
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 241,81 PLN 1,06 1,79 -11,86 -14,12 -21,41 -18,02 2020-03-26
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 101,58 EUR 1,03 0,49 -29,00 -31,16 -37,98 -51,71 2020-03-26 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 466,89 PLN 1,44 0,59 -24,27 -27,87 -33,66 -45,72 2020-03-26
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 111,20 USD 2,00 1,64 -28,63 -31,12 -40,01 -52,10 2020-03-26 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 59,20 PLN 1,82 1,35 -25,44 -27,75 -33,15 -45,83 2020-03-26
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 80,57 PLN -2,79 14,19 -7,23 -1,09 -3,02 -38,39 2020-03-26 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 113,30 EUR 0,11 7,50 -5,87 -1,19 3,44 0,00 2020-03-26 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 520,74 PLN 0,52 7,60 0,39 3,54 10,64 0,00 2020-03-26 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 124,02 USD 1,08 8,71 -5,39 -1,13 0,05 0,00 2020-03-26 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 147,79 EUR -2,60 6,15 -5,48 11,78 30,27 -9,13 2020-03-26 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 679,28 PLN -2,21 6,26 0,81 17,14 39,34 2,15 2020-03-26
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 161,78 USD -1,67 7,35 -4,99 11,85 26,01 -9,86 2020-03-26 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 199,67 EUR 0,07 -2,52 -3,44 6,48 11,16 -23,59 2020-03-26 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 917,73 PLN 0,47 -2,43 2,99 11,58 18,91 -14,10 2020-03-26 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 218,57 USD 1,03 -1,43 -2,93 6,55 7,53 -24,21 2020-03-26 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 113,05 PLN -0,06 0,04 -0,77 0,73 2,65 6,30 2020-03-26
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 106,50 EUR 0,39 -0,36 -14,62 -13,60 -18,11 -38,47 2020-03-26 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 489,50 PLN 0,79 -0,26 -8,93 -9,46 -12,40 -30,84 2020-03-26 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 116,58 USD 1,35 0,76 -14,17 -13,55 -20,79 -38,97 2020-03-26 -
Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 99,96 EUR 0,00 0,00 -0,03 -0,04 0,00 0,00 2020-03-26 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 118,65 PLN 0,03 -0,05 -1,11 0,75 2,20 12,97 2020-03-26
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 367,46 EUR -0,40 -0,43 -7,20 -3,84 -4,74 1,00 2020-03-26 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 688,93 PLN -0,00 -0,33 -1,02 0,76 1,89 13,54 2020-03-26
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 402,24 USD 0,55 0,69 -6,71 -3,79 -7,86 0,19 2020-03-26 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 74,10 PLN 0,49 -2,62 2,38 9,23 14,79 -21,15 2020-03-26 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,12 EUR 0,06 -2,72 -4,05 4,20 7,32 -29,88 2020-03-26 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,65 USD 1,03 -1,62 -3,50 4,31 3,82 -30,43 2020-03-26 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 102,03 PLN 0,51 -2,58 2,77 11,36 19,07 -9,64 2020-03-26 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 22,20 EUR 0,14 -2,67 -3,65 6,27 11,33 -19,62 2020-03-26 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,30 USD 1,08 -1,58 -3,15 6,35 7,66 -20,28 2020-03-26 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 96,44 EUR -0,08 0,86 -5,74 -4,26 -3,56 0,00 2020-03-26 -