pb.pl

QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS29

Wartość jednostki: 132,97 zł
Aktywa: 127 304 000 zł
Max 1R: 135,40 zł
Min 1R: 125,07 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: QUERCUS TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 133,25 -0,21% 0,01%
7D 134,04 -0,80% -0,08%
1M 133,26 -0,17% -0,30%
3M 133,62 -0,49% -1,08%
6M 129,38 2,77% -1,53%
1R -- -3,13%
3L -- -1,85%
YTD 125,81 6,32% -0,55%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne