pb.pl

Allianz Trezor (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL81

Wartość jednostki: 102,77 zł
Aktywa: 106 195 000 zł
Max 1R: 102,77 zł
Min 1R: 101,49 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 102,76 0,01% 0,01%
7D 102,72 0,05% -0,01%
1M 102,53 0,25% 0,27%
3M 102,29 0,47% 0,70%
6M 101,77 0,98% 1,30%
1R -- 1,94%
3L -- 5,78%
YTD -- 1,36%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe