pb.pl

PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU45

Wartość jednostki: 64,81 zł
Aktywa: 146 167 000 zł
Max 1R: 64,81 zł
Min 1R: 64,20 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 64,77 0,06% 0,06%
7D 64,72 0,14% 0,15%
1M 64,71 0,15% 0,14%
3M 64,60 0,33% 0,37%
6M 64,46 0,54% 0,51%
1R -- 1,38%
3L -- 3,97%
YTD -- 1,21%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemKonrad Augustyński
Paweł Gołębiewski
Jarosław Karpiński
Paweł Kowalski
Radosław Sioch
Marcin Wlazło