pb.pl

QUERCUS short (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS07

Wartość jednostki: 66,57 zł
Aktywa: 45 574 200 zł
Max 1R: 72,66 zł
Min 1R: 61,84 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: QUERCUS TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 67,05 -0,72% -0,09%
7D 68,16 -2,33% -0,02%
1M 65,90 1,02% 0,34%
3M 64,31 3,51% -1,05%
6M 62,66 6,24% -0,25%
1R 69,00 -3,52% -0,42%
3L 98,82 -32,64% -4,62%
YTD 65,28 0,73% -1,91%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 67,61 zł -1,17%
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 89,11 zł -3,01%
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 66,57 zł -3,52%
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 80,59 zł -4,12%