pb.pl

Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK42

Wartość jednostki: 1 247,35 zł
Aktywa: 43 533 800 zł
Max 1R: 1 247,40 zł
Min 1R: 907,88 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Santander TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 1247,40 -0,00% -0,00%
7D 1237,70 0,78% 0,78%
1M 1171,62 6,46% 6,46%
3M 1050,76 18,71% 18,71%
6M 1073,85 16,16% 16,16%
1R 908,14 37,35% 37,35%
3L -- -
YTD 1197,06 6,34% 6,34%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1247,35 zł 37,35%