pb.pl

Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV36

Wartość jednostki: 134,94 zł
Aktywa: 268 126 000 zł
Max 1R: 148,50 zł
Min 1R: 106,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
1D 139,02 -2,93% -0,11%
7D 133,59 1,01% 0,96%
1M 143,63 -5,46% -0,80%
3M 134,36 0,43% 0,10%
6M 124,47 8,41% 1,58%
1R 143,67 -6,08% 2,25%
3L 86,01 56,83% 18,26%
YTD 111,33 22,24% 8,11%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 116,50 zł -2,20%
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 134,94 zł -6,08%
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 65,34 zł -10,04%