pb.pl

Superfund Trend Podstawowy SFIO

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP06

Wartość jednostki: 80,74 zł
Aktywa: 12 883 700 zł
Max 1R: 114,41 zł
Min 1R: 77,38 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: SUPERFUND TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 80,69 0,06% 0,04%
7D 80,36 0,47% 0,15%
1M 79,55 0,67% 0,05%
3M 79,83 1,14% -0,72%
6M 94,83 -14,86% -6,91%
1R 109,04 -25,95% -11,57%
3L 111,88 -25,97% -31,08%
YTD 79,55 2,18% 0,99%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 101,80 zł -0,48%
Superfund RED (Superfund SFIO) 521,04 zł -14,05%
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 475,35 zł -25,46%
Superfund Trend Podstawowy SFIO 80,74 zł -25,95%
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 727,67 zł -26,92%