pb.pl

Superfund RED (Superfund SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP01

Wartość jednostki: 503,18 zł
Aktywa: 590 799 zł
Max 1R: 621,05 zł
Min 1R: 492,67 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: SUPERFUND TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 503,18 0,27% 0,06%
7D 499,43 0,75% -0,16%
1M 503,07 0,14% -0,89%
3M 525,99 -4,34% -6,64%
6M 546,40 -7,72% -8,98%
1R 601,66 -16,37% -10,48%
3L 611,01 -17,65% -27,86%
YTD 601,11 -16,17% -10,28%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund RED (Superfund SFIO) 503,18 zł -16,37%
Superfund Trend Podstawowy SFIO 79,21 zł -20,49%
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 512,08 zł -21,42%
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 715,34 zł -21,58%
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 60,39 zł -22,00%