pb.pl

Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

NOB30

Wartość jednostki: 121,93 zł
Aktywa: 16 262 800 zł
Max 1R: 123,35 zł
Min 1R: 112,99 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Noble Funds TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych
1D 123,35 -1,15% -0,26%
7D 119,16 2,32% 2,01%
1M 118,97 2,49% 1,74%
3M -- -4,10%
6M -- -9,13%
1R -- -0,71%
3L -- -1,23%
YTD -- -8,49%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych