pb.pl

Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR71

Wartość jednostki: 197,38 zł
Aktywa: 47 260 800 zł
Max 1R: 216,45 zł
Min 1R: 145,32 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Skarbiec TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 194,30 1,59% 0,14%
7D 198,36 -0,49% 1,42%
1M 178,77 10,41% 2,87%
3M 196,19 3,74% -0,88%
6M 201,25 -1,92% -3,65%
1R 190,21 3,77% 3,67%
3L 156,61 26,03% 13,52%
YTD 207,41 -3,39% -4,61%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 173,61 zł 37,11%
AXA Selective Equity (AXA FIO) 211,54 zł 31,78%
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 143,67 zł 26,53%
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 117,15 zł 25,93%
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 153,93 zł 20,28%