pb.pl

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB51_E

Wartość jednostki: 11,79 €
Aktywa: b.d.
Max 1R: 15,61 €
Min 1R: 9,69 €
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: akcji globalnych rynków wschodzących (waluta)
Towarzystwo: Rockbridge TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków wschodzących (waluta)
1D 11,56 1,99% 2,24%
7D 11,36 3,79% 3,11%
1M 11,26 6,89% 7,58%
3M 14,07 -16,20% -17,78%
6M 14,82 -20,45% -19,78%
1R 13,80 -14,07% -13,74%
3L 14,00 -15,79% -14,58%
YTD 15,21 -20,98% -23,55%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków wschodzących (waluta)