pb.pl

Pekao Megatrendy (Pekao FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO79

Wartość jednostki: 10,13 zł
Aktywa: 1 641 870 zł
Max 1R: 10,38 zł
Min 1R: 9,87 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Pekao TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 10,11 0,20% 0,36%
7D 10,00 1,30% 1,34%
1M 10,30 -1,65% -1,19%
3M 10,26 -1,27% -4,37%
6M -- -5,61%
1R -- -3,56%
3L -- 3,95%
YTD -- -0,96%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 100,35 zł 5,39%
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 123,88 zł 5,14%
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,01 zł 3,45%
AXA Akcji (AXA FIO) 112,32 zł 2,91%
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 463,67 zł 2,58%