pb.pl

QUERCUS Multistrategy FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS21

Wartość jednostki: 1 057,33 zł
Aktywa: 162 470 000 zł
Max 1R: 1 057,33 zł
Min 1R: 998,63 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: QUERCUS TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 1057,33 0,00% 0,03%
7D 1057,33 0,00% -0,05%
1M 1030,96 2,56% 0,20%
3M 1019,97 3,66% -0,18%
6M 1022,07 3,45% -0,98%
1R 998,63 5,88% -1,98%
3L 1080,28 -2,12% -1,23%
YTD 1057,33 0,76% -0,59%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne