pb.pl

PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS83

Wartość jednostki: 67,74 zł
Aktywa: 30 765 500 zł
Max 1R: 103,99 zł
Min 1R: 60,73 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 66,38 2,05% 1,01%
7D 65,44 3,51% 1,89%
1M 81,98 -15,90% -11,39%
3M 95,58 -29,13% -19,32%
6M 95,31 -28,93% -17,94%
1R 101,19 -32,34% -21,16%
3L -- -22,67%
YTD 97,63 -29,13% -18,85%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Robert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Radosław Pela
Michał Rabiega
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Rafał Walczak
Robert Wasiak
Marcin Zięba