pb.pl

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH06

Wartość jednostki: 371,84 zł
Aktywa: 766 259 000 zł
Max 1R: 373,64 zł
Min 1R: 340,03 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie pozostałe
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie pozostałe
1D 372,13 -0,08% -0,04%
7D 371,67 0,05% 0,02%
1M 370,32 0,41% 0,63%
3M 357,97 3,87% 3,18%
6M 350,36 6,13% 6,13%
1R 343,73 8,18% 8,18%
3L 163,77 127,54% 127,54%
YTD 357,77 3,89% 3,19%

Najlepsze fundusze mieszane polskie pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 371,84 zł 8,18%

Zarządzający

Zarządzający funduszemWojciech Górny
Jarosław Karpiński
Marcin Szortyka