pb.pl

Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR41

Wartość jednostki: 41,85 zł
Aktywa: 21 603 100 zł
Max 1R: 53,68 zł
Min 1R: 41,23 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: rynku surowców pozostałe
Towarzystwo: Skarbiec TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe
1D 42,25 -0,95% -0,70%
7D 41,23 1,50% -0,26%
1M 44,41 -6,04% -3,60%
3M 44,04 -4,97% -1,11%
6M 44,66 -6,29% -3,46%
1R 51,52 -18,77% -6,58%
3L 54,49 -22,07% -7,93%
YTD 46,34 -9,73% 0,22%

Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe