pb.pl

PKO Globalnego Dochodu FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS63

Wartość jednostki: 106,21 zł
Aktywa: 145 461 000 zł
Max 1R: 106,80 zł
Min 1R: 105,14 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 106,21 0,00% -0,09%
7D 106,21 0,00% -0,57%
1M 106,21 0,00% -0,57%
3M 106,33 -0,11% -2,12%
6M 105,14 1,02% -3,05%
1R 106,66 -0,42% -3,38%
3L -- -1,08%
YTD 106,80 -0,55% -3,10%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Rafał Walczak
Łukasz Witkowski