pb.pl

Investor FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV01

Wartość jednostki: 968,58 zł
Aktywa: 32 328 300 zł
Max 1R: 968,58 zł
Min 1R: 926,38 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 968,58 0,00% -0,00%
7D 968,58 0,00% -0,12%
1M 961,26 0,76% -0,56%
3M 954,31 1,50% -1,40%
6M 944,57 2,54% -2,10%
1R 926,38 4,56% -3,50%
3L -- 2,03%
YTD 940,73 2,96% -1,51%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 141,86 zł 8,12%
Investor FIZ 968,58 zł 4,56%
Opera Za 3 Grosze FIZ 365,46 zł 3,21%
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,71 zł 1,44%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,13 zł 0,78%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMaciej Chudzik
Grzegorz Czekaj
Piotr Dziadek
Łukasz Hejak
Maciej Kołodziejczyk
Jarosław Niedzielewski
Mikołaj Stępniewski