pb.pl

PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU08

Wartość jednostki: 70,47 zł
Aktywa: 119 865 000 zł
Max 1R: 72,14 zł
Min 1R: 68,03 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 70,28 0,27% 0,24%
7D 69,90 0,82% 0,83%
1M 70,69 -0,31% -0,82%
3M 71,28 -1,14% -1,92%
6M 71,63 -1,62% -2,21%
1R 69,49 1,41% 0,50%
3L 70,35 0,17% 8,31%
YTD 69,78 1,54% 1,45%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Zarządzający

Zarządzający funduszemKonrad Augustyński
Jakub Chruściel
Paweł Gołębiewski
Jarosław Karpiński
Sławomir Kościak
Paweł Kowalski
Tomasz Stankiewicz
Justyna Trojan
Marcin Wlazło
Piotr Zielonka