pb.pl

Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr84/2013
Data sporządzenia:2013-04-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY
Temat
Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza w składzie Spółki : - odwołała Członka Zarządu pana Jerzego Marciniaka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia; - postanowiła powołać w skład 5-osobowego Zarządu pana Pawła Jarczewskiego i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
(14) 637-07-81-85(14) 633 07 18
(telefon)(fax)
azoty@grupaazoty.comwww.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
873-000-68-29850002268
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-29Witold SzczypińskiWiceprezes Zarządu
2013-04-29Andrzej SkolmowskiWiceprezes Zarządu