pb.pl

Grempco SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2013
Data sporządzenia:2013-05-23
Skrócona nazwa emitenta
GREMPCO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA GREMPCO SA.pdf
Projekty uchwał na ZWZA GREMPCO SA.pdf
Wzór formularza pełnomocnictwa.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GREMPCO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-100Łozienica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta2A
(ulica)(numer)
+48 (91) 432 35 00+48 (91) 432 35 36
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
856-182-73-62320833399
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-23Roman JędrzejewskiPrezes Zarządu