pb.pl

Maxipizza SA: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Maxipizza S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2013
Data sporządzenia:2013-06-30
Skrócona nazwa emitenta
MAXIPIZZA S.A.
Temat
Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Maxipizza S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Maxipizza S.A. podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na WZA spółki, które odbyło się 29.06.2013 r.: 1. Paweł Molenda - 1 500 004 głosów, co stanowiło 33,33 % głosów na WZA i stanowi 21,10 % w głosach ogółem w spółce. 2.Mariusz Molenda - 1 499 992 głosów, co stanowiło 33,33 % głosów na WZA i stanowi 21,10 % w głosach ogółem w spółce. 3. Karol Molenda - 1 500 004 głosów, co stanowiło 33,33 % głosów na WZA i stanowi 21,10 % w głosach ogółem w spółce.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-30Paweł MolendaPrezes ZarząduPaweł Molenda