pb.pl

T2 Investment SA: Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2014
Data sporządzenia:2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej w roku 2013, sporządzone stosownie do art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (...). Zgodnie z treścią zawiadomienia, osoba zobowiązana dokonała w dniu 28 stycznia 2013 roku zakupu 2628 akcji Emitenta po średniej cenie 0,74 zł za akcję. Transakcja została dokonana na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T2 INVESTMENT S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasielska16a
(ulica)(numer)
(61) 664 80 00(61) 664 80 29
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7823089018639525179
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-04Tomasz TylińskiPrezes Zarządu