pb.pl

Netwise SA: lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014
Data sporządzenia:2014-03-31
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2014 roku: 1. Pan Piotr Kawecki posiadający 325.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 49,98% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2014 roku oraz 31,92% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A., 2. Pan Jakub Skałbania posiadający 325.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 49,98% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2014 roku oraz 31,92% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A.,
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-31Dominik MajewskiPrezes Zarządu