pb.pl

T2 Investment SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014
Data sporządzenia:2014-05-16
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 ("Spółka"), informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2014 roku na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-476), przy ul. Jasielska 16A Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.t2investment.pl.
Załączniki
PlikOpis
T2_ZWZA_ogloszenie.pdf
T2_ZWZA_projekty_uchwał.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T2 INVESTMENT S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasielska16a
(ulica)(numer)
(61) 664 80 00(61) 664 80 29
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7823089018639525179
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-16Tomasz TylińskiPrezes Zarządu