pb.pl

Logintrade SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 czerwca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2014
Data sporządzenia:2014-06-04
Skrócona nazwa emitenta
LOGINTRADE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438056 (dalej: "Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LOGINTRADE S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska, ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: art. 402^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Załączniki
PlikOpis
LOGINTRADE - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30 06 2014.pdf
LOGINTRADE - oświadczenie o liczbie akcji ZWZ 30 06 2014.pdf
LOGINTRADE - projekty uchwał ZWZ 30 06 2014.pdf
LOGINTRADE - wzór pełnomocnictwa ZWZ 30 06 2014.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOGINTRADE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-680Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Braniborska2-10
(ulica)(numer)
+48 71 787 37 27+48 71 787 47 46
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
894+295+35+89020811830
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-04Tomasz WudarzewskiPrezes Zarządu
2014-06-04Michał SzlachcicWiceprezes Zarządu