pb.pl

InfoScope SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScope S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCOPE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScope S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" "Emitent"), informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki (adres siedziby Spółki: ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, V piętro). W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.infoscope.pl. W związku z planowaną publikacją raportu rocznego na dzień 10 czerwca 2014 r., Emitent niezwłocznie po publikacji raportu rocznego uzupełni projekty uchwał nr 5 oraz 7 w oparciu o dane zaprezentowane w raporcie rocznym Spółki.
Załączniki
PlikOpis
zalacznik nr 1 do ESPI 7-2014 (ogloszenie o zwolaniu WZA).pdf
zalacznik nr 2 do ESPI 7-2014 (formularz pelnomocnictwa).pdf
zalacznik nr 3 do ESPI 7-2014 (projekty uchwal).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCOPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trzy Lipy3
(ulica)(numer)
+48 58 773 79 35+48 58 739 66 76
(telefon)(fax)
biuro@infoscope.plwww.infoscope.pl
(e-mail)(www)
6040111772220755449
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-04Janusz NiechwiedowiczWiceprezes Zarządu
2014-06-04Sławomir LewandowskiWiceprezes Zarządu