pb.pl

Hurtimex SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hurtimex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2014
Data sporządzenia:2014-06-25
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hurtimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 roku: 1) Bogdan Kopeć – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 3 932 419, co stanowiło 46,97% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2014 r. i stanowi 29,20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2) Jarosław Kopeć – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła, 1 212 610, co stanowiło 14,48% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2014 r. i stanowi 9,01% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 3) Krystyna Kopeć – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 1 166 250, co stanowiło 13,93 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2014 r. i stanowi 8,66% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4) Jarosław Turek - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 2 060 857, co stanowiło 24,62% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2014 r. i stanowi 15,30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku reprezentowanych było łącznie 5 822 136 akcji z ogólnej ich liczby 10 465 315 sztuk, dających łącznie 8 372 136 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 13 465 315 głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HURTIMEX S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-640Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Płk. Strzelców Kaniowskich42
(ulica)(numer)
(42) 639 15 61(42) 639 15 77, (42) 637 24 47
(telefon)(fax)
finanse@hurtimex.com.plwww.hurtimex.com.pl
(e-mail)(www)
729 011 06 62004334784
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-25Jarosław KopećPrezes Zarządu