pb.pl

Logintrade SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014
Data sporządzenia:2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
LOGINTRADE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LOGINTRADE S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r.: 1. Marta Wudarzewska Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.273.230 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.546.460 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 40,27 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 30,79 2. Michał Szlachcic Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 944.230 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.888.460 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 29,86 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,84 3. Włodzimierz Wudarzewski Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 944.230 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.888.460 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%):29,86 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,84
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOGINTRADE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-680Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Braniborska2-10
(ulica)(numer)
+48 71 787 37 27+48 71 787 47 46
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
894+295+35+89020811830
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Tomasz WudazrewskiPrezes Zarządu
2014-07-01Michał SzlachcicWiceprezes Zarządu