pb.pl

Grempco SA: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014
Data sporządzenia:2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
GREMPCO S.A.
Temat
Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 r
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd GREMPCO S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25 czerwca 2014 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 2.209.500 Akcjonariusz: Roman Jędrzejewski Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 1.600.000 Udział w liczbie głosów na ZWZA – 72,41% Udział w ogólnej liczbie głosów – 6,30% Akcjonariusz: Mariusz Jędrzejewski Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 609.500 Udział w liczbie głosów na ZWZA – 27,59% Udział w ogólnej liczbie głosów – 2,40%
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GREMPCO S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-100Łozienica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta2A
(ulica)(numer)
+48 (91) 432 35 00+48 (91) 432 35 36
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
856-182-73-62320833399
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Roman JędrzejewskiPrezes ZarząduRoman Jędrzejewski