pb.pl

InfoScope SA: : Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InfoScope S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2014
Data sporządzenia:2014-07-02
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCOPE S.A.
Temat
: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InfoScope S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd InfoScope Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r., co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym zgromadzeniu posiadali: 1. Sławomir Lewandowski – 400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,03% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 22,92% ogólnej liczby głosów, 2. Marcin Giedroyć – 400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,03% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 22,92% ogólnej liczby głosów, 3. Alensander Lesz – 350.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,40% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 20,05% ogólnej liczby głosów, 4. Mariusz Sokołowski – 320.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,43% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 18,33% ogólnej liczby głosów, 5. JACK TREVALLY LIMITED – 253.543 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,26% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 14,52% ogólnej liczby głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCOPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu15C
(ulica)(numer)
+48 58 773 79 35+48 58 739 66 76
(telefon)(fax)
biuro@infoscope.plwww.infoscope.pl
(e-mail)(www)
6040111772220755449
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-02Janusz NiechwiedowiczWiceprezes Zarządu
2014-07-02Sławomir LewandowskiWiceprezes Zarządu