pb.pl

Broad Gate SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2014
Data sporządzenia:2014-07-28
Skrócona nazwa emitenta
BROAD GATE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
W dniu 28 lipca 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Broad Gate S.A. W związku z powyższym Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu. Nazwa akcjonariusza – Cellestis Limited Liczba głosów przysługujących na NWZ – 1 910 699 Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 100 Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 48,47
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BROAD GATE S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie123A
(ulica)(numer)
(22) 397 38 66(22) 397 38 67
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010086515
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-28Alec FesenkoPrezes Zarządu