pb.pl

NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

5

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-08-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTIS S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 19-08-2014 do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.
Pan Adam Tychmanowicz w trakcie sesji giełdowej na rynku NewConnect kupił 1000 szt akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A. po cenie 25,00 zł za szt. Transakcje zostały zawarte podczas sesji w dniu 14-08-2014 r. (kupno 94 szt akcji) i 18-08-2014 rok. (kupno 906 szt. akcji).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

NEPTIS S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

61-615

 

Poznań

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Perkuna

 

25

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 61 624 28 54

 

+48 61 624 28 54

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9721187720

 

300942514

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2014-08-19

Adam Tychmanowicz

Prezes Zarządu

 

 

 

2014-08-19

Dawid Nowicki

Członek Zarządu