pb.pl

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA: Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

13

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-09-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone przez osobę zobowiązaną będącą prokurentem Spółki, w sprawie dokonanych przez Nią transakcji na akcjach Spółki Mr Hamburger S.A.
Daty i rodzaj zdarzeń, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 7 stycznia 2014 r. sprzedaż 400 akcji Spółki po średnie cenie 1,39 zł za akcję.
2. W dniu 8 stycznia 2014 r. sprzedaż 30 akcji Spółki po średniej cenie 1,36 zł za akcję.
3. W dniu 8 stycznia 2014 r. sprzedaż 50 akcji Spółki po średniej cenie 1,33 zł za akcję.
4. W dniu 16 stycznia 2014 r. sprzedaż 10000 akcji Spółki po średniej cenie 1,25 zł za akcję.
5. W dniu 17 stycznia 2014 r. sprzedaż 4956 akcji Spółki po średniej cenie 1,25 zł za akcję.
6. W dniu 28 lipca 2014 r. sprzedaż 50 akcji Spółki po średniej cenie 1,01 zł za akcję.
7. W dniu 22 września 2014 r. sprzedaż 28450 akcji Spółki po średniej cenie 1,10 zł za akcję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

42-530

 

Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Katowicka

 

5

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 32 264 56 62

 

+48 32 264 56 62

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@mrhamburgersa.pl

 

www.lesneruno.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

525-22-03-219

 

017246742

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2014-09-26

Tomasz Miernikowski

Prezes Zarządu

Tomasz Miernikowski