pb.pl

CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o zmianie udziału przez BPOINT Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

15

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-11-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zmianie udziału przez BPOINT Ltd

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zmianie udziału BPOINT Ltd w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego w dniu 20 listopada 2014 roku.

Przez zmianą BPOINT Ltd nie posiadała bezpośrednio lub przez podmiot zależny akcji Spółki.

Po zmianie BPOINT Ltd posiada 550.000 akcji, które stanowią 13,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 550.000 głosów, co stanowi 13,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

BPOINT Ltd nie zamierza zwiększać udziału w Spółce w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

05-075

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Żeromskiego

 

7

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 225353050

 

+48 225353070

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@cloudtechnologies.pl

 

www.cloudtechnologies.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9522106251

 

142886479

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2014-11-26

Piotr Prajsnar

Prezes Zarządu