pb.pl

INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

14

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOSCOPE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2014 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 31 grudnia 2014 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariuszy Justyny Baszuk i Ilony Marchockiej s.c. przy Al. Szucha 8 w Warszawie
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:
1) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2) Projekty uchwał
3) Formularz pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

InfoScope_SA_NWZ_2014-12-31_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf

ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 

 

InfoScope_SA_NWZ_2014-12 31_projekty_uchwał.pdf

projekty uchwał

 

 

InfoScope_SA_NWZ_2014-12.31_formularz_pełnomocnictwa.pdf

formularz pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

INFOSCOPE S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-676

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Postępu

 

15C

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 58 773 79 35

 

+48 58 739 66 76

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@infoscope.pl

 

www.infoscope.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6040111772

 

220755449

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis