pb.pl

INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 grudnia 2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

15

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOSCOPE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 grudnia 2014 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 14/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku, o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 grudnia 2014 roku z przyczyn organizacyjno-technicznych.
Zarząd Spółki ponownie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

INFOSCOPE S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-676

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Postępu

 

15C

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 58 773 79 35

 

+48 58 739 66 76

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@infoscope.pl

 

www.infoscope.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6040111772

 

220755449

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2014-12-16

Sławomir Lewandowski

Wiceprezes Zarządu